Absolute Breadth Index (ABI)

Absolute Breadth Index ten został opracowany przez Normana G.Fosbacka i na celu ma mierzenie aktywności rynku bez zwracania uwagi na to, w którym kierunku rynek zmierza. Oblicza się go na podstawie różnicy pomiędzy spółkami rosnącymi a spółkami malejącymi i następnie oblicza się wartość bezwzględną.

Wysoka wartość wskaźnika sugeruje, że aktywność oraz zmienność na rynku jest wysoka, podczas gdy niskie wartości sugerują, że aktywność na rynku jest niewielka.

Zdaniem Fosback utrzymująca się wysoka wartość wskaźnika z reguły doprowadzała do wzrostów na rynkach w perspektywie najbliższych 3-12 miesięcy.

Wzór:

ABI = │spółki rosnące – spółki malejące│

Budowa tego wskaźnika sugeruje, że jego wartość od góry jest limitowana ilością spółek na danej giełdzie. Z kolei wartość bezwzględna sugeruje, że wartość ta nie może być niższa od 0.

Inną formą liczenia wskaźnika ABI jest podzielenie tygodniowej wartości bezwzględnej pomiędzy spółkami rosnącymi a malejącymi przez ogólną wartość spółek, co z kolei sprowadza wartość wskaźnika do przedziału od 0 do 1.

Dodatkowo do otrzymanej wartości można dodać 10 okresową średnią kroczącą i jeżeli jej wartość przekracza 40% można to uznać za sygnał wzrostowy. Natomiast, jeżeli wartość wskaźnika spadnie poniżej 15% może to być sygnał do spadków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *