Accumulation/Distribution Line

Accumulation/Distribution Line polega na mierzeniu aktywności inwestorów poprzez miarę wolumenu, gdzie faza akumulacji często jest wyznacznikiem nadchodzących wzrostów, natomiast faza dystrybucji wyznacznikiem spadków.

Inwestorzy posługując się wskaźnikiem Accumulation/Distribution Line bardzo często poszukują na wykresach dywergencji (sytuacja, kiedy oscylator zmierza w innym kierunku niż kurs), będącej zaraz skutecznym wyznacznikiem zamiarów inwestorów.

Jeżeli kurs porusza się w trendzie bocznym lub nawet lekko spada, a wskaźnik Accumulation/Distribution Line od dłuższego czasu zaczyna rosnąc, jest to informacja dla inwestorów, że możliwe jest odwrócenie trendu i wybicie górą.

Jeżeli natomiast kurs porusza się w trendzie bocznym lub lekko rośnie, spadek Accumulation/Distribution Line może sygnalizować pogorszenie się nastrojów inwestorów i zmiany kursu.

Wskaźnik Accumulation/Distribution Line pokazuje również siłę danego trendu. Jeżeli wraz ze wzrostem kursu jego wartość rośnie, wzrost prawdopodobnie będzie kontynuowany. Natomiast, jeżeli wskaźnik Accumulation/Distribution Line porusza się w trendzie bocznym przy rosnącym kursie jest to sygnał dla inwestorów, że wzrosty mogą wyhamować.

W przypadku trendów spadkowych, spadek wskaźnika Accumulation/Distribution Line potwierdza siłę trendu spadkowego. Natomiast trend boczny przy spadającym kursie może być wyznacznikiem uspokojenia spadków.

Wzór:

Accumulation/Distribution Line

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *