Analiza Wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest to kontynuacja wstępnej analizy finansowej mająca na celu porównanie poszczególnych elementów bilansu z elementami rachunków zysku i strat.

Wyróżniamy:

  • Analizę płynności finansowej – pokazuje w jakim stopniu firma może regulować bieżące zobowiązania
  • Analizę rentowności – Pozakazuje jaki zysk osiągnęła firma w stosunku do osiągniętego przychodu oraz w stosunku do zainwestowanego kapitału
  • Analizę zadłużenia – pokazuje w jakim stopniu firma jest w stanie regulować zobowiązania długoterminowe
  • Analiza aktywności – pokazuje w jakim stopniu firma wykorzystuje bieżące składniki aktywów.
  • Analiza wartości rynkowej – służy do obliczenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia jej atrakcyjności inwestycyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *