Arms Index – Trin

Arms Index zaproponowany został przez Richarda Armsa i ma na celu poszukiwanie poziomów wykupienia i wyprzedania. Nie jest on jednak klasycznym oscylatorem, gdyż jego wartości kształtują się w odwrotny sposób w stosunku do kształtowania się cen. Wzrost indeksu jest z reguły charakterystyczny dla spadku cen, natomiast spadek indeksu najczęściej odzwierciedla wzrost wartości.

Wzór:

Wzór Arms Index

Wskaźnik ten pokazuje, jaka część wolumenu przypada na spółki rosnące a jaka na spółki malejące. Przy czym konstrukcja TRIN wskazuje, że nie istotne czy więcej spółek na danej sesji rosło czy spadło, lecz czy średnio spółki rosnące były zasilane większą wartością kapitału niż spółki malejące. Wartość na poziomie 1 sugeruje, że kapitał lokowany był równomiernie w spółkach rosnących jak i w spółkach malejących. Wartość kapitału powyżej 1 sugeruje, że więcej kapitału lokowane było w spółkach spadających, co z kolei charakterystyczne dla sesji spadkowej. Wartość poniżej 1 sugeruje z kolei, ze to spółki rosnące były zasilane większą wartością kapitału niż spółki malejące.

Richard Arms twórca wskaźnika używał go najczęściej do poszukiwania poziomów wykupienia i wyprzedania rynku za pomocą 10 dniowej średniej kroczącej, gdzie rynek uważał za wyprzedany, gdy średnia rosła powyżej 1,2, natomiast za wykupiony gdy spadała poniżej 0.8.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *