Average Directional Index (ADI)

Average Directional Index opracowany został przez J. Welles Wildera w celu sprawdzenia czy wybrany instrument porusza się w trendzie, czy też znajduje się w ruchu boczny. Wskaźnik ten nie odpowiada natomiast na pytanie czy trend jest wzrostowy czy też spadkowy.

ADX najczęściej służy jako dodatkowe źródło informacji i pozwala w dalszych analizach wybrać ten wskaźnik, który lepiej sprawdza się podczas wyraźnych trendów lub ten wskaźnik, który jest właściwszy dla trendów bocznych.

Skala dla danego wskaźnika waha się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość tym trend jest mocniejszy. Wynik poniżej 40 oznacza, że trend jest wyraźny. Wyniki poniżej 20 sugerują, że dany instrument porusza się w trendzie bocznym.

Wskaźnik ten często jest wykorzystywany do poszukiwania momentów rozpoczęcia lub zakończenia trendu. Jeżeli wartość ADX zaczyna rosnąc powyżej 20, oznacza to, że trend zaczyna się powoli kształtować.

Obliczenie wskaźnika ADX wymaga wcześniej obliczenia dwóch innych wskaźników, również zaproponowanych przez Wildera, czyli DIRECTIONAL MOVEMENT (DM) oraz DIRECTIONAL MOVEMENT INDICES (DI)

 

Directional Movement (DM) pokazuje nam większy z ruchów danego instrumentu poza przedział wahań cen z dnia poprzedniego, powyżej lub poniżej danego przedziału. Wyróżniamy Dodatni DM (+DM) oraz negatywny DM (-DM), gdzie w ciągu badanego okresu tylko jeden z nich przyjmuje wartość, natomiast drugi, którego wychylenia po za przedział wahań z poprzedniej sesji było mniejsze przyjmuje wartość 0. Wskaźnik ten nigdy nie jest mniejszy od 0.

 

Przykład:

Jeżeli cena danego instrumenty poruszała się w przedziale od 18 do 21 w ciągu dnia wczorajszego, a w ciągu dnia dzisiejszego przedział wahań wynosił 17 – 25 to wiemy, że cena maksymalnie spadła o 1 od minimum z dnia wczorajszego oraz wzrosła o 4 w stosunku do maksimum z dnia wczorajszego. Tak, więc dzisiejsze maksimum było bardziej odległe wczorajszego maksimum niż dzisiejsze minimum od wczorajszego minimum. Tak więc +DM wynosi 4, natomiast –DM wynosi 0.

Jeżeli natomiast wczoraj przedział wahań wynosiłby 18-21, a w dniu dzisiejszym wyniósłby 17-20 to wtedy – DM wyniesie 1 a + DM wyniesie 0.

Znając DM można przystąpić do policzenia DI

 

Directional Movement Indices (DI) oblicza się dzieląc DM poprzez maksymalny przedział wahań (true range TR), gdzie TR jest największą wartością spośród poniższych możliwości:

  • odległość od dzisiejszego szczytu do dzisiejszego dołka
  • odległość od dzisiejszego szczytu do wczorajszego zamknięcia
  • odległość od dzisiejszego dołka do wczorajszego zamknięcia

Tak więc:

+DI = +DM/TR

–DI = –DM/TR

DI pokazuje więc nam, jak znaczący był ruch w stosunku do przedziału wahań. Jego wartość wynosi od 0 do 1, gdzie wartość 1 osiągnięta jest wówczas gdy cena otworzyła się z luką i zamknęła na najniższym lub najwyższym poziomie w ciągu badanego okresu. 0 osiąga natomiast wtedy, gdy przedział ekstrema cenowe dnia dzisiejszego nie przekroczyły maksimum i minimum z dnia wcześniejszego.

Znając wartości +DI oraz –DI stosuje się następnie wygładzenie wskaźnika poprzez obliczenie dla niego średniej ruchomej. Najczęściej stosowany jest 14 dniowy okres.

Następnie oblicza się Directional Index (DX) według wzoru:

Directional Index

Licznik DX liczony jest jako wartość bezwzględna różnicy pomiędzy wygładzonymi DI dodatnią oraz ujemną, dzięki czemu zawsze przyjmuje wartość dodatnią, jednak nie pokazuje nam, czy trend wzrostowy czy spadkowy jest silniejszy.

Mianownik DX zawsze jest wartością dodatnią, gdyż tak +DI jak i –DI zawsze przyjmują wartości z przedziału od 0 do 1, jednak ich suma w każdym okresie nigdy nie przekracza 1, dlatego też również suma wygładzonych DI, nigdy nie przekracza 1 i nie spada poniżej 0.

Znając DX możemy obliczyć ADX, który polega na wygładzeniu DX średnią kroczącą.

ADX=DX(14)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *