Bear Put Spread

Strategia Bear Put Spread przeznaczona jest dla inwestorów, którzy oczekują limitowanego spadku instrumentu bazowego. Polega na jednoczesnym wystawieniu oraz zakupie opcji PUT. Poziom wykonania opcji kupionej ustawiany jest na wyższym poziomie od poziomu wykonania opcji sprzedanej, dzięki czemu część kosztów, które inwestor zapłacił za kupioną opcję zostaje mu zwrócone z opcji wystawionej.

Maksymalny zysk z tej transakcji jest równy różnicy pomiędzy poziomami wykonania obu opcji i pomniejszony dodatkowo o koszt transakcji.

Przykład

Inwestor oczekuje, że w związku ze zbliżającym się końcem sezonu wakacyjnego w Stanach Zjednoczonych ceny ropy będą spadać, jednak w związku z wciąż niskim poziomem tego surowca nie oczekuje, aby spadki były znaczące. Decyduje się więc na kupno opcji PUT z poziomem wykonania równym cenie rynkowej 95 USD za baryłkę i terminem zapadalności 2 miesiące. Jednocześnie wystawia opcję PUT z poziomem wykonania 90 USD za baryłkę i również 2 miesięcznym terminem wykonania. Koszt zakupu opcji wynosi 3 USD za baryłkę, natomiast zysk z wystawienia opcji wynosi 1,3 USD za baryłkę. Tak więc łączny koszt inwestora wynosi 1,7 USD za baryłkę.

Bear Put Spread

Jeżeli w dniu zapadalności kurs ropy ukształtuje się powyżej poziomu 95 USD za baryłkę, strata inwestora wyniesie 1,7 USD na każdej baryłce, niezależnie od tego na jak wysokim poziomie kurs się ukształtuje . Jeżeli kurs w dniu zapadalności spadnie poniżej 95 USD za baryłkę inwestor zacznie zarabiać na zakupionej opcji PUT. Jednak dopiero spadek o 1,7 USD poniżej poziomu 95 USD pozwoli inwestorowi odrobić początkowe koszty transakcji, czyli próg opłacalności dla tej transakcji wynosi 93,3 USD.

Zysk inwestora będzie się zwiększał jednak tylko do poziomu 90 USD za baryłkę gdyż poniżej tego poziomu inwestor będzie musiał również pokryć zobowiązania wynikające z wystawionej opcji PUT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *