Bull Call Ratio

Strategia bull call ratio podobna w budowie jest do strategii typu bull call spread i również przeznaczona jest dla inwestorów, którzy oczekują delikatnych wzrostów ceny instrumentu bazowego, jednak jednocześnie zakładają wysokie ryzyko spadku.

Inwestor decydując się na taką strategię kupuje opcję call z ceną równa (At-the-money) lub niższą od ceny bieżącej (in-the-money) i jednocześnie sprzedaje opcje z ceną wyższą od ceny bieżącej (out-of-the-money) w celu pokrycia kosztów związanych z zakupioną opcją. Wolumen opcji wystawionej jest dwukrotnie większy od wolumenu opcji kupionej.

Najczęściej poziom wykonania obydwóch opcji dobiera się tak aby strategia była zerokosztowa, jednak można również dokonać strategii, gdzie zysk z wystawionej opcji będzie nieznacznie wyższy lub niższy od kosztów zakupionej opcji.

Przykład:

Kurs EURUSD odnotował silny wzrost do poziomu 1,57 i inwestor oczekuje, że trend ten w długim terminie będzie kontynuowany, jednak jego zdaniem przebicie poziomu 1,60 nie nastąpi szybko. Równocześnie inwestor świadom jest, że jeżeli FOMC zmieni swoja obecną łagodną politykę monetarną i zasygnalizuje możliwe podwyżki kurs może gwałtownie spaść.

Inwestor decyduje się na strategię typu Bull Call Ratio i kupuje opcję Call z ceną wykonania 1,57 i jednocześnie wystawia opcję z ceną 1,60. Wolumen dla opcji wystawionych jest dwukrotnie wyższy. Cena zakupu opcji Call  z ceną wykonania 1,57 wynosi 0,02, natomiast cena sprzedaży opcji Call z ceną wykonania 1,60 wynosi 0,01. Dwukrotnie większy wolumen dla opcji sprzedaży sprawia, ze transakcja ta dla inwestora jest transakcją zerokosztową. Termin zapadalności dla obu opcji wynosi 2 miesiące.

Bull Call Ratio

Jak widać na powyższym rysunku inwestor zacznie zarabiać na danej transakcji dopiero powyżej kursu 1,57 i jego zysk będzie rósł aż do momentu, kiedy kurs osiągnie poziom 1,60. W przypadku gdy kurs przewyższy poziom 1,60 zysk inwestora zacznie powoli spadać, jednak dopiero wzrost powyżej 1,63 będzie dla inwestora oznaczał spadek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *