Bull Call Spread

Strategia ta przeznaczona jest dla inwestorów, którzy oczekują lekkich wzrostów instrumentu bazowego. Polega na jednoczesnym zakupie oraz wystawieniu opcji CALL. Poziom wykonania dla zakupionej opcji CALL ustawiany jest na niższym poziomie od poziomu wykonania dla opcji wystawionej, dzięki czemu cześć kosztów, które inwestor zapłacił za opcję zostaje mu zwrócone z opcji wystawionej.

Inwestor, który decyduje się na zakup strategii typu bull call spread liczy więc na wzrosty instrumentu bazowego, jednak jego maksymalny zysk limitowany jest poprze różnicę pomiędzy ceną wykonania opcji kupionej oraz opcji wystawionej, pomniejszony dodatkowo o koszt transakcji.

Przykład

Inwestor oczekuje wzrostu indeksu WIG20, który kształtuje się w okolicach 3600 PLN, jednak nie spodziewa się, aby wzrosty były na tyle duże żeby zdołały przekroczyć poziom 3900 w ciągu najbliższego miesiąca. Decyduje się więc zakupić opcję CALL z poziomem wykonania 3600 oraz jednocześnie wystawić opcję CALL z poziomem wykonania 3900. Premia za zapłaconą opcję CALL wynosi 110 punktów, natomiast zysk z opcji wystawionej wynosi 40 punktów. Łączny koszt transakcji wynosi więc 70 punktów.

long bull call spread

Jak widać na powyższym rysunku tak maksymalny zysk, jak i maksymalna strata w przypadku tej strategii jest ograniczona. Największą stratę inwestor ponosi, gdy w dniu wykonania kurs instrumentu bazowego spadnie poniżej poziomu wykonania dla opcji kupionej, czyli 3600. Próg opłacalności dla tej transakcji będzie kształtował się na poziomie 3670 punktów, gdyż dopiero na tym poziomie zysk z kupionej opcji CALL wystarczy na pokrycie początkowych kosztów transakcyjnych. Każdy kurs powyżej 3670 punktów przynosić już będzie zysk na danej strategii, który będzie tym większy im wyższy będzie kurs. Zysk jednak przestanie rosnąć od poziomu 3900, ponieważ powyżej tego poziomu inwestor będzie musiał wywiązać się z zobowiązania, które nałożyło na niego wystawienie opcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *