produkty strukturyzowane - certyfikaty bonusowe

Certyfikaty Bonusowe

Certyfikaty bonusowe są to instrumenty, które pozwalają nabywcy czerpać korzyści ze wzrostu instrumentu bazowego przy jednoczesnym częściowym zabezpieczeniu przed spadkiem.

W momencie w którym instrument wypuszczany jest w obieg ustalane są 2 lub 3 istotne poziomy. Są to:

  • poziom bonusa
  • poziom bariery
  • poziom górnej granicy – cap. ( nie zawsze występuje)

Jeżeli cena instrumentu bazowego przez cały okres trwania instrumentu nie spadnie poniżej bariery to inwestor otrzymuje w dniu wygasnięcia wypłatę równą poziomowi bonusa lub wyższą jeżeli instrument wzrósł powyżej tego poziomu.

Jeżeli z kolei cena instrumentu spadnie chociaż raz poniżej poziomu bariery to profil wypłaty inwestora jest równy cenie instrumentu bazowego.

Im bariera jest ustawiona dalej od kursu w dniu emisji tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie aktywowana, a co za tym idzie tym mniejszy poziom bonusa.

Ustawienie bariery blisko aktualnej ceny w dniu emisji oznacza, że poziom bonusa można podwyższyć, ponieważ ryzyko jego dezaktywacji jest wysokie.

Ostatni parametr to poziom górnej granicy czyli cap. Nie zawsze jest on określony. Jeżeli jednak jest to oznacza, że potencjalne zyski inwestora są ograniczone do poziomu capa. Z drugiej jednak strony występowania capa pozwala na korzystniejsze ustawienie bariery oraz poziomu bonusa.

Przykład

Instrument A kosztuje obecnie 200 PLN. Poziom bonusa ustawiamy na poziomie 250 PLN. Poziom bariery na poziomie 170, a poziom ograniczenia górnego na wysokości 280 PLN. Termin trwania produktu to 3 lata. Dla ułatwienia przyjmijmy, że jeden certyfikat jest warty 200 PLN.

Jak teraz będzie wyglądał profil wypłaty inwestora?

Wariant A. Kurs w trakcie trwania opcji struktury nigdy nie spadł poniżej 170.

W takim przypadku inwestor zarobi 250 lub więcej. Jeżeli kurs będzie poniżej 250 wtedy inwestor dostanie 250. Jeżeli kurs będzie powyżej wtedy inwestor dostanie wypłatę zgodną z bieżącą ceną, jednak nie więcej niż 280 PLN.

produkty strukturyzowane - certyfikaty bonusowe

produkty strukturyzowane – certyfikaty bonusowe

Z powyższego rysunku wynika więc, że w przedziale 170-250 inwestor zawsze zarobi więcej niż jakby kupił instrument bazowy. Jeżeli kurs spadnie poniżej 170 to inwestycja przyniesie stratę, która będzie taka sama jakby inwestor nabył instrument bazowy. Z kolei w przedziale 250-280 również profil wypłaty będzie równy profilowy wypłaty dla instrumentu bazowego. Tym razem będzie to zysk.

Dopiero w przypadku wzrostu kursu powyżej 280, strategia polegająca na zakupie instrumentu bazowego okazałaby się bardziej zyskowna.

Wariant B. Kurs w trakcie trwania opcji spadł poniżej 170.

Profil wypłaty inwestor jest równy cenie instrumentu bazowego, niezależnie od tego czy ostatecznie zamknął się powyżej 170 czy poniżej. Wypłata nigdy nie będzie większa niż 280 PLN.

 

Certyfikaty bonusowe są więc to instrumenty, przeznaczone dla inwestorów którzy oczekują wzrostów lub trendu bocznego. Jeżeli oczekujemy wzrostów to należy przeanalizować czy poziom bariery ograniczenia górnego nie jest za nisko w stosunku do naszych oczekiwań i czy nie opłacałoby nam się bardziej kupić instrumentu bazowego bezpośrednio.

Są też jednak i minusy. Jednym z nich jest brak dywidendy. Właściciel certyfikatu dostanie tylko i wyłącznie wartość instrumentu bazowego.

A co z instrumentami, które nie płacą dywidendy? Wtedy na pewno nie możemy liczyć na brak ograniczenia górnego. Tak więc zawsze będzie coś za coś. Pewność możemy mieć jedynie w tym, że emitent, który wyprodukował daną strukturę na pewno ją zabezpieczył oraz dodał odpowiednią marżę emitenta, jednak jej wysokości sami raczej nie ustalimy.

Obecnie w obiegu dostępne są 2 certyfikaty dyskontowe. Oba zostały wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank. Jeden opiewa na srebro a drugi na indeks 50 największych spółek z europejskich parkietów EUROSTOXX50. W obydwu przypadkach obrót na tych instrumentach jest bardzo niewielki. Trochę większy dla kontraktów na srebro.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *