Certyfikaty ekspresowe

Certyfikaty ekspresowe to instrumenty, które mogą inwestorowi przynieść wyższe kupony odsetkowe niż przynosi na przykład bezpieczna obligacja i które częściowo zabezpieczają przed spadkiem instrumentu, jednak nie pozwalają czerpać korzyści z potencjalnych wzrostów.

Instrumenty te mają określony termin zapadalności, jednak w pewnych przypadkach mogą wygasnąć wcześniej.

W dniu emisji określa się:

  • poziom wykonania tzw. strike price,
  • wartość kuponu odsetkowego,
  • dni obserwacji (w każdym roku trwania certyfikatu)
  • dzień zapadalności
  • poziom bezpieczeństwa
  • wartość nominalną

Poziom kuponu odsetkowego jest wyższy od standardowego kuponu obligacyjnego. To jest główna zaleta tego rodzaju certyfikatów. Wadą natomiast jest to, że inwestor nigdy nie zarobi więcej niż wartość nominalna instrumentu. Może wynosić na przykład 10% lub nawet 15%. Odsetki te w każdym roku rosną. Jeżeli w pierwszym wynosiły 10% to w drugim wyniosą już 20%, w trzecim 30% i tak dalej aż do dnia zapadalności, który najczęściej jest ustalany w przedziale od 3 do 6 lat. Nie wypłacone odsetki z jednego roku przechodzą więc na kolejny i stąd wzrost wartości.

Certyfikat trwa aż do dnia zapadalności chyba, że w dniu obserwacji cena instrumentu bazowego będzie powyżej poziomu wykonania (strike price). Wtedy inwestor dostaje wartość nominalną certyfikatu oraz kupon odsetkowy.  Certyfikat przestaje istnieć. Nie ma tutaj znaczenia jak wysoko kurs zawędrował. Potencjalne zyski inwestora są więc limitowane.

Jeżeli w pierwszym dniu obserwacji kurs był poniżej poziomu wykonania wtedy certyfikat trwa dalej, a inwestor nie dostaje nic. W kolejnym dniu obserwacji, czyli najczęściej za rok, cena znowu jest porównywana do ceny wykonania. Jeżeli kurs jest powyżej wtedy inwestor dostaje podwójny kupon i zwrot wartości nominalnej. Jeżeli kurs był poniżej inwestor nie dostaje nic i czeka na kolejny dzień obserwacji za rok.

Potencjalnie wypłacany kupon rośnie więc z każdym rokiem.  Wartość nominalna jest zawsze stała.

Jeżeli aż do dnia wygaśnięcia kurs w poszczególnych dniach obserwacji nigdy nie będzie powyżej poziomy wykonania wtedy inwestor dostaje zwrot kwoty nominalnej, chyba, że kurs spadł poniżej poziomu bezpieczeństwa. Wtedy inwestor dostaje zwrot równy bieżącej cenie rynkowej.

Inwestor jest więc chroniony przed spadkiem ceny instrumentu bazowego ale tylko do pewnego poziomu, czyli poziomu bezpieczeństwa.

Przykład

Spróbujmy to przerobić na przykładzie. Przeanalizujemy certyfikat 3 letni z kuponami 10%, ceną nominalną i ceną strike ustawioną na poziomie 100 PLN i poziomem bezpieczeństwa 60 PLN.

 

zwrot z inwestycji 1 rok 2 rok 3 rok
1 >100 110 120 130
2 60> x <100 ? ? 100
3 <60 ? ? <60

 

Pierwszy przypadek pokazuje nam co się dzieje jak cena instrumentu wzrośnie powyżej 100 w którymś z momentów obserwacji. Inwestor dostanie 110 w pierwszym roku lub 120 drugim roku lub 130 w trzecim. I nie ma tutaj znaczenia jak wysoko kurs wzrośnie. Może wynieść nawet jedynie 100,01. Ważne aby był powyżej 100.

Jeżeli kurs ani razu w dniach obserwacji nie przekroczy 100 i na koniec nie spadnie poniżej 60  to inwestor dostaje 100. I nie ma tutaj znaczenia czy kurs ukształtuje się na poziomie 61 czy 99. Wypłata zawsze będzie taka sama. Nie ma też znaczenia co będzie działo się z kursem po drodze. Może on nawet spaść do 0 lub wzrosnąć do 1 000. Liczą się tylko dni obserwacji.

I w najgorszym scenariuszu kurs w ostatnim dniu spada poniżej 60. Wtedy inwestor dostaje dokładnie tyle ile wynosił kurs. Może to być 10, 20 lub 59,90.

Warto zauważyć, że nawet bardzo niewielka różnica ceny instrumentu bazowego pomiędzy 59,90 a 60,10 może oznaczać ogromną różnicę w wypłacie. W pierwszym wypadku będzie to 59,90 a w drugim 100.

Podobnie jest w przypadku bliskości ceny strike. Poziom 99,90 gwarantuje jedynie poziom wypłaty 100. Natomiast już poziom 100,10 daje wypłatę na poziomie 130, jeżeli sytuacja mała miejsce w 3 roku.

Przystępując do analizy inwestycji w tego rodzaju certyfikaty należy przeanalizować wiele elementów. Duże znaczenie ma ustawiony poziom bezpieczeństwa. Im jest niżej, czyli bardziej oddalony od poziomu wykonania tym lepiej dla inwestora, który ma większą szansę, że dostanie na koniec zwrot wartości nominalnej z kuponami lub bez. W każdym razie jego inwestycja jest pewniejsza.

Znaczenie ma też czas. Długi termin zapadalności istotnie zwiększa szanse na duże zmiany. Jeżeli więc termin zapadalności jest odległy, a poziom kuponów oraz odległość do poziomu bezpieczeństwa niska, wtedy tego rodzaju certyfikat nie jest najlepszą inwestycją. Bo albo narażamy się na duże straty w przypadku spadku, albo unikną nas potencjalnie duże zyski w przypadku wzrostu. Tak więc i tak źle i tak nie dobrze.

Kolejną ważną cechą jest dywidenda. Jeżeli instrumentem bazowym są akcje spółki to warto przyjrzeć się jakie dywidendy nas omijają. Im większa dywidenda jest oczekiwana tym większego powinniśmy oczekiwać kupony odsetkowego wypłacanego przez spółkę.

Obecnie na GPW notowanych jest 7 instrumentów tego typu. Emitowane są one przez Deutsche Bank oraz Raiffeisen. Opiewają na akcje, koszyki akcji, indeksy a nawet na koszyki indeksów.

Przeczytaj także:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *