Excel – Funkcja DNI.ROBOCZE

Definicja

Funkcja DNI.ROBOCZE oblicza ile dni roboczych znajduje się pomiędzy datą początkową, a datą końcową uwzględniając po drodze wszystkie soboty i niedziele, a także święta, jeżeli je zdefiniowaliśmy.

Składnia

=DNI.ROBOCZE(data_pocz;data_końc;[święta])

Data_pocz – data początkowa jest to pierwszy dzień od której liczymy dni robocze,

Data_końc – data końcowa jest to ostatni dzień, który mamy uwzględnić w obliczeniach,

Święta – daty wszystkich świąt, które funkcja musi odjąć od dni roboczych jeżeli zawierają się pomiędzy datą początkową a datą końcową. Jeżeli wypadają w weekend to Excel nie odejmie tych dat. Parametr ten jest opcjonalny i nie musi być podawany. Excel wtedy założy, że nie ma żadnych innych dni wolnych oprócz weekendów.

Przykład

Chcemy policzyć ile dni zostało nam do urlopu. Dzisiaj jest 18 kwietnia. Urlop rozpoczynamy 1 lipca. Po drodze mamy następujące święta:

22.04.2019 Wielki Poniedziałek
01.05.2019 Święto pracy
03.05.2019 Konstytucja 3 maja
20.06.2019 Boże Ciało

Ile dni roboczych nam zostało?

EXCEL DNI.ROBOCZE

Dla powyższego przykładu funkcja będzie wyglądać w następujący sposób:

=DNI.ROBOCZE(B1;B2;D:D)

B1 – data_pocz – czyli data początkowa. Tutaj wpisałem datę dzisiejszą czyli 18.04.2019

B2 – data_końc – jest to potencjalnie ostatni dzień pracy. Urlop zaczynamy 1 lipca, więc ostatnim dniem pracy jest dla nas 30 czerwca. Jeżeli dzień ten wypada w weekend to Excel go nie uwzględni jako dnia roboczego.

D:D – w kolumnie D zdefiniowane są wszystkie święta. Oznaczyłem całą kolumnę na wypadek gdybym chciał potem dodać jakieś święta o których zapomniałem i abym już nie musiał zmieniać formuły. Nie mnie jednak ten parametr również mogliśmy opisać jako D1:D4, czyli wszystkie komórki zawierające się pomiędzy D1 a D4.

Finalny wynik to 48. Tyle jeszcze dni pracy nam zostało.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *