Excel – Funkcja ZNAJDŹ

Definicja

Funkcja ZNAJDŹ pozwala nam określić na którym miejscu w danym tekście znajduje się szukany przez nas tekst.

Składnia

=ZNAJDŹ(szukany_tekst;w_tekście;[liczba_początkowa])

Szukany_tekst – tekst, który chcemy zlokalizować w przeszukiwanym tekście

W_tekście – przeszukiwany tekst

Liczba_początkowa  – miejsce, od którego rozpoczynamy przeszukiwanie tekstu. Ten parametr jest parametrem opcjonalnym. W przypadku nie podania żadnej wartości Excel rozpocznie przeszukiwanie od 1 znaku.

To trzeba wiedzieć

  1. Funkcja ZNAJDŻ zwraca jedynie wartość pierwszego tekstu, którego szukaliśmy. Czyli jeżeli w danym przeszukiwanym tekście istnieje więcej niż jeden poszukiwany tekst to wszystkie pozostałe nie zostaną znalezione. Na przykład jeżeli w tekście„ Ala ma kota” chcemy znaleźć spację to funkcja ZNAJDŻ, bez określenia liczby początkowej, wskaże wynik 4, gdyż na tym miejscu znajduje się pierwsza spacja. Pozostałe już nie zostaną uwzględnione.
  2. Parametr liczba początkowa mówi nam jedynie to, od którego znaku mamy rozpocząć poszukiwanie szukanego tekstu, ale Excel i tak w wyniku końcowym zwróci nam wartość licząc od pierwszego znaku. Na przykład jeżeli w tekście „Ala ma kota” chcemy znaleźć spację, ale jako parametr liczba_początkowa podamy 5 to Excel znajdzie nam dopiero druga spację czyli zwróci wynik 7.

Uwaga

Oficjalna definicja na stronie Offica na moment pisania tego artykuł zawiera błędne wyjaśnienie parametru liczba_początkowa a co za tym idzie błędnie też szacuje wynik. ( patrz pkt 2. powyżej)

Przykład 1

W numerze seryjnym z komórki A1 równym POL_ABCR_57876 wskaż wartość pierwszego „_”

Excel Funkcja ZNAJDŹ

Funkcja ta wyglądać będzie więc w następujący sposób =ZNAJDŹ(„_”;A1), a wynik wyjdzie 4. Parametr liczba początkowa nie jest już potrzebny, gdyż poszukujemy pierwszego „_” i szukamy od samego początku.

Excel Funkcja ZNAJDŹ

Przykład 2

W numerach seryjnych w kolumnie A wskaż wartość drugiego „_”. Wiemy, ze pierwszy „_” zawsze znajduje się na 4 pozycji.

Excel Funkcja ZNAJDŹ

Skoro jesteśmy w stanie określić wartość pierwszego „_”, które znajduje się na 4 pozycji, tak więc drugiego „_” zaczniemy poszukiwać od 5 pozycji. W tym wypadku koniecznie będzie zdefiniowanie parametru liczba_początkowa jako 5.

Excel Funkcja ZNAJDŹ

Przykład 3

W numerach seryjnych w kolumnie A wskaż wartość drugiego „_”. Nie wiemy na której pozycji znajduje się pierwszy „_”

W tym zadaniu użyjemy funkcji ZNAJDŻ dwukrotnie. W miejsce parametru liczba_początkowa użyjemy funkcji ZNAJDŹ pierwszy „_” a następnie dodamy 1, aby wskazać excelowy aby poszukiwał drugiego „_” dopiero od następnego znaku. Czyli na przykład w przypadku komórki A1 w pole liczba_początkowa wpiszemy funkcję ZNAJDŹ(„_”;A1), która zwróci nam wartość 4, ponieważ tam znajduje się pierwszy „_”. Pod dodaniu 1, informujemy Excel aby poszukiwał drugiego „_” od piątej pozycji. Wynik wychodzi 9.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *