Liniowe Formacje Odwrócenia Trendu

Cechą formacji liniowych jest to, że mogą być obserwowane praktycznie na wszystkich rodzajach wykresów, nie tylko na wykresach liniowych. Dodatkowo formacje te nie wymagają potwierdzenia formujących się sygnałów i same ich pojawienie się może być dobrym sygnałem do zawarcia transakcji.

Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

  • formacje odwrócenia trendu
  • formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu
  • formacje kontynuacji trendu

Formacje Odwrócenia Trendu

Formacje odwrócenia trendu są to formacje, których wystąpienie wskazuje, że prawdopodobieństwo zmiany kierunku ruchu cen jest zdecydowanie większe niż prawdopodobieństwo jego kontynuacji .

Do formacji odwrócenia trendu zaliczamy

  • Głowa i ramiona
  • Odwrócona głowa i ramiona
  • Podwójny Szczyt
  • Podwójne Dno
  • Spodek
  • Odwrócony Spodek

Głowa i Ramiona

Głowa i ramiona

Formacja głowy i ramion składa się z trzech lokalnych szczytów: z lewego ramienia, głowy oraz prawego ramienia, gdzie szczyt wyznaczający głowę jest najwyższym szczytem. Przebicie linii szyi, jest sygnałem sprzedaży, gdzie zasięg ruchu powinien wynosić co najmniej długość głowy. Formacja głowy i ramion jest uważana za jedną z najbardziej wiarygodnych formacji odwrócenia trendu.

Odwrócona Głowa i Ramiona

Odwrócona Głowa i Ramiona

Formacja ta składa się z trzech lokalnych minimów : lewego ramienia, głowy oraz prawego ramienia, gdzie dołek będący głową jest zarazem najniższym dołkiem. Przebicie linii szyi jest zarazem sygnałem odwrócenia trendu, gdzie minimalny wzrost powinien wynosić co najmniej długość głowy, mierzoną od linii szyi.

Podwójny Szczyt

Podwójny Szczyt

Formacja podwójnego szczytu przypomina w kształcie literę „M”. Składa się z dwóch szczytów, położonych na tej samej wysokości oraz oddzielającego je minimum. Przebicie linii minimum jest równocześnie sygnałem sprzedaży, gdzie zasięg spadku można oszacować jako długość linii od szczytów do rozdzielającego je minimum.

Podwójne Dno

Podwójne Dno

Formacja podwójnego dna składa się z dwóch lokalnych dołków, ukształtowanych na tym samym poziomie, rozdzielonych lokalnym maksimum. Przebicie poziomu lokalnego maksimum jest zarazem sygnałem kupna, gdzie zasięg wzrostu powinien sięgać co najmniej długość oddzielającą maksimum od lokalnych minimów.

Spodek

Spodek

Ta formacja odwrócenia trendu jest jedną z trudniejszych do zauważenia, gdyż ciężko w niej określić moment wybicia w górę. Odzwierciedla wyhamowanie rynku i coraz mniejszą skłonność inwestorów do sprzedaży. Przyśpieszające ceny w prawej części formacji są sygnałem dalszych wzrostów.

Odwrócony Spodek

Odwrócony Spodek

Formacja ta pokazuje nam słabnąca siłę trendu wzrostowego. Coraz niżej położone ceny w prawej części wykresu są sygnałem dalszych spadków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *