Formacje Świecowe

Analiza wykresów świecowych bazuje na doświadczeniach japońskich inwestorów, którzy już od wielu wieków podpierali się tą techniką próbując przewidzieć, co będzie się działo na rynkach finansowych.

Zaletą wykresów świecowych w porównaniu do wykresów liniowych jest większa liczba informacji, które nam wykresy te przekazują. Po za poziomami zamknięcia, wiemy również jak kurs danego instrumentu się kształtował w danym okresie czasowym.

Wykresy świecowe często też dają nam dużo wcześniej sygnały odwrócenia, czy tez kontynuacji trendu, niż wykresy liniowe.

Według zwolenników wykresów świecowych jedna świeca lub ich kombinacja jest w stanie pokazać psychologię uczestników rynku, stosunek popytu i podaży oraz ich siłę.

Kolejną zaletą wykresów świecowych jest fakt, że generowane przez nie formacje mogą się składać nawet z jednej świecy.

Wśród formacji świecowych wyróżniamy formacje kontynuacji oraz odwrócenia trendu.

Formacje odwrócenia trendu są to formacje, których wystąpienie wskazuje, że prawdopodobieństwo zmiany kierunku ruchu cen jest zdecydowanie większe niż prawdopodobieństwo jego kontynuacji .

Formacje Świecowe Odwrócenia Trendu:

Gwiazda Doji

Doji

Doji, jest to świeca, której poziom zamknięcia oraz otwarcia ukształtował się na takim samym lub bardzo zbliżonym poziomie. Takie ukształtowanie się wykresu wskazuje, że rynek znajduje się w równowadze. Występowanie takich świec jest szczególnie ważne dla silnych trendów wzrostowych, gdyż pojawienie się doji może oznaczać niezdecydowani się rynku, co znacznie zwiększa szanse odwrócenia trendu.

Harami

Harami

Krzyż Harami

Krzyż Harami

Młot

Młot

Jest to świeca charakteryzująca się bardzo długim cieniem, oraz stosunkowo niewielkim korpusem usytuowanym w górnej części świecy. Pojawienie się tego typu formacji w trendzie spadkowym jest świadectwem odwrócenia trendu. Rynek po początkowym mocnym otwarciu, silnie zaczął tracić na wartości, by potem odrobić praktycznie całe straty.

W przypadku młotów, korpus zawsze znajduje się w górnej części świecy. Może być białego lub czarnego koloru. Cień dolny jest co najmniej dwa razy dłuższy od korpusu. Górny cień jest bardzo krótki lub praktycznie go nie ma.

Im mniejszy korpus oraz im krótszy cień górny tym młot jest silniejszym sygnałem odwrócenia trendu spadkowego.

Wisielec

Formacje Świecowe Odwrócenia Trendu - Wisielec

Wisielec ma taki sam kształt jak młot, z tą różnicą, że następuje po wzrostach i jest sygnałem odwrócenia trendu. Składa się z niewielkiego korpusu położonego w górnej części świecy, oraz długiego cienia dolnego. Korpus świecy może przybierać tak białą jak i czarną barwę.

Formacja ta wymaga jednak potwierdzenia, gdyż długi cień dolny wciąż wskazuje na znaczącą siłę popytu. Aby więc wisielec był formacją odwrócenia trendu kolejne świeczki powinny ukształtować się na niższym poziomie.

Spadająca Gwiazda

Formacje Świecowe - Spadająca Gwizda

Jest to świeca z niewielkim korpusem usytuowanym w dolnej części oraz długim cieniem górnym. Jeżeli pojawi się po wzrostach jest oznaką odwrócenia trendu. Kolor korpusu nie ma znaczenie. Świeca ta jest szczególnie silnym sygnałem sprzedaży, jeżeli otworzyła się z luką w stosunku do świecy wcześniejszej.

Formacje Objęcia

Formacje Świecowe - Formacje Objęcia

Wyróżniamy formację objęcia hossy oraz formację objęcia bessy. Pierwsza z formacja następuje po silnym trendzie spadkowym, charakteryzuje się pojawieniem się białej świeczki wzrostowej, której korpus jest dłuższy od poprzedzającej ją czarnej świeczki spadkowej.

Formacja objęcia bessy następuje z kolei po silnym trendzie wzrostowym i charakteryzuje się pojawieniem się długiej czarnej świeczki spadkowej, której korpus jest dłuższy od poprzedzającej ją białej świeczki wzrostowej.

Zasłona Ciemnej Chmury

Formacje Świecowe - Zasłona Ciemnej Chmury

Jest to formacja zapowiadająca spadki. Składa się z dwóch świec. Pierwsza z nich jest dużą świecą wzrostową. Następna świeca charakteryzuje się wysokim otwarciem, powyżej maksimum cenowego pierwszej świecy, a następnie znacznym spadkiem, gdzie zamknięcie drugiej świecy znajduje się na wysokości korpusu pierwszej. Sygnał sprzedaży jest tym mocniejszy im niżej zamknęła się druga świeca spadkowa. Uważa się, że co najmniej 50% korpusu pierwszej świecy powinno zostać przekroczone.

Gwiazda Poranna

Formacje Świecowe- Gwiazda Poranna

Jest to formacja świecowa składająca się z 3 świec i zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. Po długiej świecy spadkowej pojawia się mała świeca ( biała lub czarna), z niewielkim korpusem, oddzielona od wcześniejszej luką, świadcząca o wyhamowaniu strony podażowej. Trzecia świeca to już wyraźna siła popytu. Pojawia się biała świeca, która mocno wkracza w zakres pierwszej czarnej świecy. Czasami między 2 a 3 świecą pojawia się luka cenowa. Nie jest ona jednak warunkiem powstania formacji gwiazdy porannej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *