Archiwum kategorii: Giełda

Kontrakty terminowe na WIBOR

Jeżeli jesteś nowym w świecie kontraktów przeczytaj najpierw mój artykuł o kontraktach indeksowych, gdzie tłumaczę wszystkie podstawowe pojęcia związane z rynkiem kontraktów terminowych.

W tym artykule omawiam czym są kontrakty na stopę procentową WIBOR i wychodzą z założenia, że podstawowe definicje są Ci już znane.

Czym jest WIBOR?

Skrót WIBOR pochodzi od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to stopa po której największe banki w Polsce mogą udzielać sobie nawzajem kredytów. Innymi słowy jest to międzybankowa (interbank) stopa kredytowa (offered rate).

Ustalana jest na podstawie wartości podawanych przez banki codziennie o godzinie 11:00. Uwzględniane są jedynie stawki publikowane przez największe banki w Polsce i do obliczenia WIBORu najbardziej skrajne wartości są odrzucane.

Jeżeli ktoś z Was chciałby dokładniej przestudiować zasady wyliczania WIBORu to zapraszam na stronę Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, które to odpowiedzialne jest za wyliczenie stawek WIBOR. (link do regulaminu Fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID). Czytaj dalej

kontrakty walutowe

Kontrakty walutowe notowane na GPW

Jeżeli rynek kontraktów terminowych jest dla Ciebie nowością i dopiero stawiasz na nim pierwsze kroki przeczytaj najpierw mój artykuł o kontraktach terminowych na indeksy giełdowe, gdzie tłumaczę podstawowe zagadnienia związane z kontraktami.

Tam wyjaśniam czym są kontrakty, jak działa dźwignia, czym jest baza, LOP itd. W tym artykule przyjmuje, że te pojęcia są Ci już znane.

Kontrakty walutowe – Geneza

Na Giełdzie Papierów Wartościowych kontrakty walutowe są prawie tak stare jak kontrakty na indeksy giełdowe. Pierwsze notowania odbyły się we wrześniu 1998 roku. Na początku były to kontrakty na notowania USDPLN. Rok później wprowadzono EURPLN. Na ostatni kontrakt – CHFPLN, trzeba było czekać aż do 2008 roku, czyli momentu kiedy kryzys na rynkach akcyjnych rozkręcił się już na dobre a posiadacze kredytów we frankach nagle mieli 2 razy więcej do spłaty niż w momencie w którym zaciągali kredyt. Czytaj dalej

kontrakty indeksowe

Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe na GPW

Kontrakty terminowe – definicja

Kontrakty terminowe są to pochodne instrumenty finansowe, których cena uzależniona jest od wartości instrumentu bazowego. Można na nich inwestować zarówno na wzrost, jak i na spadek ceny. Inwestor, który kupił (lub sprzedał) kontrakt w pewnym sensie zakłada się z innym inwestorem jaka będzie cena danego instrumentu w dniu wygaśnięcia, czyli ostatnim dniu notowania kontraktu.

Najczęściej są to instrumenty lewarowane, czyli takie, które umożliwiają nam inwestycję, nawet jeżeli nie mamy środków równych pełnej wartości kontraktu. Wystarczy, że inwestor posiada wymagane zabezpieczenie, czyli część pełnej wartości kontraktu. Wartość zabezpieczenia zależy od instrumentu oraz od giełdy, gdzie dany instrument jest notowany. Czytaj dalej

Notowania ciągłe, jednolite i harmonogram sesji na GPW

Instrumenty dostępne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowana są od poniedziałku do piątku w dwóch systemach: notowaniach ciągłych oraz notowaniach jednolitych.

Podstawowym systemem są notowania ciągłe i w tym trybie dostępna jest większość instrumentów finansowych oraz instrumenty pochodne. Notowania jednolite przeznaczone są dla małych spółek o niskiej płynności oraz dla spółek wpisanych przez Zarząd Giełdy na listę Alertów

Podstawowa różnica polega na tym, że w przypadku notowań ciągłych cena ustalana jest na bieżąco i zmienia się w trakcie całej sesji giełdowej. Każde nowe zlecenie może przesunąć ją w dół lub w górę. Notowania ciągłe trwają przez cały dzień, chyba że z jakiegoś powodu dla danego papieru ogłoszone jest równoważenie. Czytaj dalej

Catalyst Obligacje

Obligacje notowane na Catalyst

Definicja

Obligacje są to instrumenty dłużne przy pomocy których przedsiębiorstwo (emitent) zaciąga dług u obligatariusza czyli nabywcy obligacji. Obligacje różnią się tym od akcji, że nabywca obligacji  nie staje się właścicielem danego przedsiębiorstwa a jedynie nabywa prawa do otrzymywania odsetek (kuponów) od pożyczonego kapitału. Z drugiej strony przedsiębiorstwo, które decyduje się na taką właśnie formę pozyskania kapitału nie oddaje kontroli nad spółką.

Obligacja jest to więc forma pożyczki w której obie strony ustalają jaka będzie kwota zwrotu, data oraz jak udzielający pożyczki będzie otrzymywał korzyści z danej obligacji. Czytaj dalej

Akcje na GPW

Są to najpopularniejsze instrumenty finansowe notowany na większości giełd na całym świecie i zarazem instrumenty, które są z nią najbardziej kojarzone. Codziennie miliony inwestorów obraca bilionami akcji, które zmieniają swoich właścicieli. Zacznijmy jednak od początku.

Czym właściwie są akcje?

Są to papiery wartościowe potwierdzające prawo własności danej spółki. Kupując akcje stajemy się więc jej współwłaścicielem proporcjonalnie do ilości wszystkich akcji, jakie dana spółka posiada. Oznacza to także, że mamy prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Inwestorów oraz głosowania i podejmowania ważnych decyzji wpływających na losy spółki. Aby jednak realnie wpływać na losy spółki nasz udział musi być istotny w skali wszystkich akcji, jakie dana spółka posiada.

Akcje dają nam też prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach spółki, jeżeli dywidenda taka jest wypłacana. Spółki jednak nie mają takiego obowiązku i wygenerowany zysk mogą zostawić w spółce na dalsze potrzeby rozwojowe. Czytaj dalej

Widełki dynamiczne i statyczne

Praktycznie na wszystkich większych światowych giełdach, wliczając w to również i Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych istnieją mechanizmy mające uniemożliwić zbyt duże zmiany kursów w obrębie jednej sesji lub nawet jednego zlecenia. Są to tzw. widełki cenowe. Na GPW mamy do czynienia z widełkami statycznymi oraz dynamicznymi.

Widełki statyczne

Jest to dolne i górne ograniczenie cenowe w obrębie jednej sesji. Jeżeli kurs danego waloru wzrośnie lub spadnie na tyle, że realizacja ostatniego zlecenia spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnego przedziału wahań, wtedy notowania są zamrażane. Osoba nadzorująca giełdę wstrzymuje notowania danego papieru na jakiś czas. Odbywa się nowe równoważenie rynku. Jeżeli nowo ustalona cena znajdzie się poza dotychczasowymi widełkami, wtedy tez ustalane są nowe widełki. Czytaj dalej

Prawa Poboru

Czym są prawa poboru?

Prawa poboru są to instrumenty finansowe przeznaczone dla obecnych akcjonariuszy spółki, które dają im prawo do zakupu akcji nowych emisji po określonej cenie. Dzięki prawom poboru osoby posiadające akcje danej spółki mogą zachować dotychczasowy procentowy stan posiadania w danej spółce jeżeli zdecydują się nabyć akcje nowej emisji.

Jak to wygląda w praktyce?

Prawa poboru na rachunku inwestora pojawiają się nieodpłatnie jeżeli tylko inwestor posiadał w dniu ustalenia praw poboru akcje danej spółki, czyli musiał zakupić je przynajmniej 3 dni wcześniej. Po dniu ustalenia praw poboru akcje spółki są pomniejszone o teoretyczną wartość praw poboru. Prawa poboru są notowane na GPW podobnie jak i same akcje. Czytaj dalej

ETF czy klasyczny fundusz? Co wybrać?

W tym artykule postaram się przybliżyć instrumenty jakimi są ETFy. Opiszę jak działają, skąd się wzięły, jakie wiążą się z nimi ryzyka a także jakie są ich zalety. Nie dowiecie się jednak czy jest to instrument w który warto inwestować czy lepiej od niego stronić z daleka. Finalną decyzję pozostawiam Wam. Sami musicie ocenić czy pasuje do Waszej strategii inwestycyjnej, akceptowanego ryzyka oraz horyzontu czasowego. Na pewno jest to instrument, któremu warto się przyjrzeć i zrozumieć mechanizm jego działania.

Zachęcam także do zadawania pytań i luźnej dyskusji w komentarzach. Z racji, że wiele kwestii związanych z ETFami nie jest do końca jasna (przynajmniej dla mnie) to będę wdzięczny również za wszystkie uwagi i zauważone błędy. Czytaj dalej