MACD

MACD opracowany został przez Gerarda Apela i jest jednym z najpopularniejszych a zarazem najprostszych wskaźników analizy technicznej. Jego budowa polega na różnicy pomiędzy dwiema średnimi wykładniczymi szybką i wolną. W obliczeniach najczęściej używana jest średnią 12 okresowa jako szybka i 26 okresowa jako wolna, jednak dobór średnich może być dowolny w zależności od potrzeb analizy.

Przy trendach wzrostowych szybka średnia znajduje się powyżej średniej wolnej, a wskaźnik MACD przyjmuje wartość dodatnią. Spadek wskaźnika poniżej 0 wskazuje na odwrócenie sytuacji.

Analizując MACD stosuje się także tzw. średnią sygnalna będącą wykładniczą średnią kroczącą utworzonego MACD. Najczęściej stosuje się okres 9 dniowy. Średnia ta służy do generowania sygnałów kupna oraz sprzedaży, gdzie przecięcie MACD średniej sygnalnej od dołu generuje sygnał kupna, natomiast spadek MACD poniżej średniej sygnalnej jest sygnałem sprzedaży.

MACD stosuje się również w poszukiwaniu pozytywnej lub negatywnej dywergencji, również będącej sygnałem kupna lub sprzedaży. Jeżeli na wykresie cenowym zauważalne jest formowanie się coraz niższych dołków przy jednoczesnym tworzeniu, co raz to wyższych dołków na wykresie MACD, mówimy o pozytywnej dywergencji, będącej zarazem sygnałem możliwości zmiany trendu.

Z kolei formowanie się co raz wyższych szczytów na wykresie cenowym przy jednoczesnych co raz niższych szczytach na wykresie wskaźnika świadczy o tworzeniu się negatywnej dywergencji będącej zarazem sygnałem możliwych spadków.

Kolejny sposób analizy MACD w celu poszukiwania sygnałów kupna lub sprzedaży jest przecięcie się średnich wykładniczych szybkiej i wolnej a co za tym idzie przecięcie 0 na wykresie wskaźnika MACD. Wzrost szybkiej kroczącej powyżej wolnej jest wyznacznikiem zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy a zarazem sygnałem kupna. Natomiast spadek szybkiej średniej poniżej wolnej sugeruje zmianę trendu ze wzrostowego na spadkowy i jest zarazem sygnałem sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *