Opcja kupna z barierą wejścia w dół

Inwestor który kupuje opcję kupna z barierą wejścia w dół (barrier knock-down-and-in call options), oczekuje, że kurs danego instrumentu powinien spaść przynajmniej do poziomu bariery. Wtedy dana opcja staje się zwykłą opcją waniliową CALL. Samo aktywowanie się opcji nie oznacza, jednak że dany inwestor już na danej opcji zarobi, gdyż cały czas istotny jest poziom wykonania opcji, powyżej którego kurs danego instrumentu finansowego musi się znaleźć w dniu zapadalności.

Poziom wykonania (W) ustawić można tak powyżej jak i poniżej poziomu bariery (B). Również można go ustawić na dowolnym poziomie w stosunku do ceny spot (S) z dnia zawarcia transakcji opcyjnej.

To gdzie inwestor ustawi kurs wykonania zależeć będzie od jego oczekiwań, dotyczących kształtowania się kursu oraz zmienności na rynku. Możliwe są trzy warianty;

  1. W<B<S – Kurs wykonania znajduje się poniżej poziomu spot oraz poniżej poziomu bariery. Opcja ta jest wiec opcją in-the-money, czyli posiada wartość wewnętrzną. Nie oznacza to jednak, że utrzymanie się kursu powyżej ceny wykonania jest już gwarantem tego, ze inwestor zarobi na danej opcji. Wcześniej przed dniem wygaśnięcia opcji kurs musi wzrosnąć do poziomu bariery, tak aby opcja została aktywowana. Opcja taka będzie więc tańsza od opcji waniliowej, gdyż do jej aktywowania wymaga dodatkowego założenia.
  2. B<W<S – Kurs wykonania znajduje się poniżej ceny spot, co sprawia, że opcja ta jest opcją z wbudowaną wartością wewnętrzną (in-the-money). Kurs bariery znajduje się jednak poniżej ceny wykonania a także poniżej ceny spot, co oznacza, że aby inwestor mógł zarobić na danej opcji, kurs musi najpierw spaść poniżej poziomu bariery przed dniem zapadalności opcji a potem jeszcze powrócić powyżej poziomu wykonania w dniu zapadalności.
  3. B<S<W – W tym przypadku kurs wykonania znajduje się powyżej kursu spot, który z kolei znajduje się powyżej poziomu bariery. Opcja ta jest więc opcją out-of-the-money. Aby więc inwestor zarobił na danej opcji kurs musi przed dniem zapadalności danej opcji spaść poniżej poziomu bariery i ostatecznie w dniu zapadalności powrócić powyżej poziomu wykonania.

Profil zysku i strat inwestora kupującego opcję down-and-in call będzie wyglądał identycznie jak w przypadku opcji waniliowej call, z tą jednak różnica, że aby inwestor na danej opcji zarobił nie wystarczy aby kurs opcji znalazł się powyżej kursu w dniu wykonania. W trakcie trwania opcji kurs musi spełnić dodatkowy wymóg jakim jest osiągnięcie poziomu bariery.

Long Call

Również profil zysków i strat inwestora wystawiającego opcję down-and-in call będzie identyczny jak profil zysków i strat inwestora wystawiającego opcję waniliową call, z tą jednak różnicą, że samo znalezienie się kursu spot powyżej ceny wykonania w dniu zapadalności nie musi jeszcze oznaczać dla wystawcy opcji obowiązku rozliczenia różnicy, jeżeli w trakcje trwania opcji kurs nie osiągnął poziomu bariery.

Short Call

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *