Opcja kupna z barierą wejścia w górę

Inwestor który kupuje opcję kupna z barierą wejścia w górę (barrier knock-up-and-in call options), oczekuje, że kurs danego instrumentu powinien wzrosnąć do poziomu przynajmniej przekraczającego poziom bariery. Wtedy dana opcja staje się zwykłą opcją waniliową CALL. Samo aktywowanie się opcji nie oznacza, jednak że dany inwestor już na danej opcji zarobi, gdyż cały czas istotny jest poziom wykonania opcji, powyżej którego kurs danego instrumentu finansowego musi się znaleźć w dniu zapadalności.

Poziom wykonania (W) ustawić można tak powyżej poziomu bariery (B) jak i poniżej poziomu bariery. Również można go ustawić na dowolnym poziomie w stosunku do do ceny spot (S) z dnia zawarcia transakcji opcyjnej.

To gdzie inwestor ustawi kurs wykonania zależeć będzie od jego oczekiwań, dotyczących kształtowania się kursu oraz zmienności na rynku. Możliwe są trzy warianty;

  1. W<S<B – Kurs wykonania znajduje się poniżej ceny spot (in-the-money) i poniżej poziomu bariery, co wskazuje, że inwestor oczekuje, że kurs w dniu wykonania danej opcji utrzyma się powyżej ceny wykonania a w ciągu trwania opcji zdoła także osiągnąć poziom bariery. Opcja taka będzie tańsza od tradycyjnej opcji waniliowej, gdyż jej nabywca ryzykuje, że kurs w czasie trwania opcji nie osiągnie bariery. Im wyżej położona będzie bariera tym prawdopodobieństwo aktywowania opcji będzie mniejsze.
  2. S<W<B – Kurs wykonania znajduje się powyżej ceny spot, co, jednak wciąż poniżej poziomu bariery. Opcja ta będzie tańsza niż opcja w wariancie 1, gdyż jest to opcja out-of-the-money, czyli bez wartości wewnętrznej. Inwestor nabywający taką opcję, oczekuje, że w przeciągu trwania opcji kurs osiągnie poziom bariery i w dniu zapadalności utrzyma się powyżej poziomu bariery. Im bariera będzie wyżej położona tym prawdopodobieństwo aktywowania się opcji będzie niższe a co za tym idzie również jej różnica pomiędzy ceną opcji waniliowej oraz opcji barierowej będzie większa
  3. S<B<W – W tym wariancie kurs wykonania znajduje się powyżej poziomu ceny spot oraz powyżej poziomu bariery. Jest to opcja out-of-the-moeny. Cena tej opcja niezależnie od odległości bariery od kursu spot oraz kursu wykonania będzie równa cenie opcji waniliowej, gdyż przekroczenie w dniu zapadalności poziomu wykonania jest równoznaczne z przekroczeniem poziomu bariery, który znajduj się poniżej.

Profil zysku i strat inwestora kupującego opcję up-and-in call będzie wyglądał identycznie jak w przypadku opcji waniliowej call, z tą jednak różnica, że aby inwestor na danej opcji zarobił nie wystarczy aby kurs opcji znalazł się powyżej kursu w dniu wykonania. W trakcie trwania opcji kurs musi spełnić dodatkowy wymóg jakim jest osiągnięcie poziomu bariery.

Long Call

Również profil zysków i strat inwestora wystawiającego opcję up-an-in call będzie identyczny jak profil zysków i strat inwestora wystawiającego opcję waniliową call, z tą jednak różnicą, że samo znalezienie się kursu spot powyżej ceny wykonania w dniu zapadalności nie musi jeszcze oznaczać dla wystawcy opcji obowiązku rozliczenia różnicy jeżeli w trakcje trwania opcji kurs nie osiągnął poziomu bariery.

Short Call

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *