Opcja kupna z barierą wyjścia w górę

Opcja kupna z barierą wyjścia (barrier knock-up-and-out call options) jest to opcja, która daje prawo nabywcy kupić dany instrument finansowy po cenie wykonania, jeżeli w czasie trwania opcji kurs ani razu nie przekroczył poziomu bariery. Przekroczenie poziomu bariery, która w tym wypadku ustawiona jest powyżej ceny spot oraz powyżej ceny wykonania automatycznie dezaktywuje opcję.

Opcja ta różni się więc tym od standardowej opcji waniliowej, że maksymalny zysk inwestora limitowany jest poziomem bariery, której kurs nie może w trakcie trwania opcji osiągnąć. Opcja ta będzie więc znacznie tańsza od opcji waniliowej a o różnicy pomiędzy ich cenami decydować będzie prawdopodobieństwo dotknięcia kursu bariery oraz jej odległość od kursu wykonania. Im większe prawdopodobieństwo dotknięcia poziomu bariery tym opcja będzie tańsza. Również im mniejsza różnica pomiędzy ceną wykonania i poziomem bariery tym opcja będzie tańsza gdyż jednocześnie zmniejsza się maksymalny zysk możliwy do osiągnięcia z danej opcji.

W przypadku opcji up-and-out call poziom wykonania (W) można ustawić tak powyżej jak i poniżej kursu spot (S), jednak zawsze poniżej poziomu bariery.

  1. W<S<B. Kurs wykonania znajduje się poniżej poziomu spot, co oznacza ze opcja ta jest opcją in-the-money. Aby więc inwestor zarobił na danym instrumencie, kurs musi utrzymać się w dniu zapadalności powyżej poziomu wykonania, jednak w trakcie trwania opcji kurs nie może wzrosnąć powyżej poziomu bariery.
  2. S<W<B Kurs wykonania znajduje się powyżej poziomu spot, jednak poniżej poziomu bariery. Opcja ta jest więc opcją out-of-the-money. Aby więc inwestor zarobił na danym instrumencie kurs musi wzrosnąć powyżej poziomu wykonania w dniu zapadalności, jednak wzrost nie może być na tyle znaczący aby w trakcje trwania opcji kurs wzrósł powyżej poziomu bariery.

Profil zysków i strat inwestora kupującego opcję up-and-out- call będzie podobny do profilu inwestora kupującego opcję waniliową call, z tą jednak różnićą, że zysk w tym przypadku będzie limitowany poziomem bariery. Dodatkowo sam fakt, że kurs w dniu zapadalności znajdzie się powyżej poziomu wykonania oraz poniżej poziomu bariery nie jest jeszcze gwarantem zysku inwestora. Poziom bariery nie może zostać osiągnięty na przestrzeni całego okresu trwania opcji.

up-and-out-call

Profil zysków i strat inwestora, który wystawił opcję symetrycznym odbiciem powyższego rysunku, gdzie maksymalny zysk jest limitowany wysokością premii, natomiast maksymalna strata jest limitowana odległością bariery od ceny wykonania, pomniejszoną wysokość premii. W przypadku jednak gdy w czasie trwania opcji kurs przekroczy poziom bariery, wystawca opcji up-and-out call, nie ma obowiązku pokrywać różnicy pomiędzy ceną wykonania i ceną rynkową.

short-up-and-out-call

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *