Opcja odwrotnie uwarunkowana

Opcja odwrotnie uwarunkowana reverse contingent premium option różni się tym od opcji typu contingent premium opion, że nabywca opcji zobowiązuje się do zapłaty premii tylko jeżeli w dniu wygaśnięcia opcja ta wygasła out-of-the-money. Jeżeli natomiast opcja ta wygasła at-the-money lub in-the-money nabywca opcji nie musi płacić premii opcyjnej. Strategia ta może więc przynieść nabywcy zdecydowanie większe zyski w przypadku ruch zgodnego z oczekiwaniami inwestora, jednak naraża go też na dużo większe straty w przypadku gdy opcja nie wygaśnie w pieniądzu (in-the-money). Ryzyko dla tej strategii jest więc zdecydowanie większe co z kolei przekłada się na wyższy koszt premii opcyjnej.

Profil zysków i strat dla inwestor nabywającego opcję CALL wygląda w następujący sposób:

Reverse contingent premium option call

Podobnie jak w przypadku opcji waniliowych w momencie gdy cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia znajdzie się poniżej poziomu wykonania inwestor ponosi stratę. Niezależnie od poziomu kursu strata ta zawsze będzie równa zapłaconej premii opcyjnej (większa niż w przypadku opcji waniliowych). Inwestor zacznie na danej transakcji zarabiać w momencie w którym cena instrumentu bazowego znajdzie się powyżej poziomu wykonania i w przeciwieństwie do opcji waniliowych wzrost nie musi być na tyle znaczący żeby inwestor odrobił koszty premii opcyjnej. Sam fakt wzrostu powyżej poziomu wykonania sprawia, ze inwestor już zaczyna zarabiać na danej strategii. Potencjalne zyski inwestora są nieograniczone.

Dla opcji PUT profil zysków i strat inwestora będzie wyglądał w następujący sposób:

Reverse contingent premium put option

Największą stratę inwestor osiągnie w momencie kiedy cena instrumentu bazowego w dniu zapadalności znajdzie się powyżej poziomu wykonania. Na strategii inwestor zacznie zarabiać jeżeli w dniu zapadalności cena instrumentu bazowego znajdzie się poniżej ceny wykonania.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *