Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół (barrier knock-down-and-in put options) daje nabywcy prawo sprzedaży danego instrumentu finansowego po kursie wykonania jeżeli do dnia zapadalności kurs spadnie poniżej poziomu bariery aktywującego daną opcją.

Kurs wykonania (W) może być ustawiony tak poniżej jak i powyżej kursu spot (S), jednak zawsze powyżej poziomu bariery (B)

  1. B<W<S Kurs wykonania znajduje się poniżej kursu spot, co sprawia, że opcja ta jest opcją out-of-the-money. Aby inwestor zarobił na tej opcji, kurs w czasie trwania opcji musi spaść poniżej poziomu bariery oraz w dniu zapadalności znaleźć się poniżej poziomu wykonania
  2. B<S<W kursy wykonania znajduje się powyżej poziomu spot, co oznacza, że opcja ta jest opcją in-the-money. Aby inwestor zarobił na danej transakcji kurs w czasie trwania opcji musi spaść do poziomu bariery, i w dniu zapadalność znaleźć się poniżej kursu wykonania.

Profil zysków i strat inwestora w przypadku tej opcji będzie wyglądał identycznie jak dla opcji waniliowych, z tą jednak różnicą, że same znalezienie się kursu poniżej poziomu wykonania nie jest jeszcze gwarancją, że inwestor na danej transakcji zarobi.

Long Put

Profil zysków i strat inwestora, który zdecydował się na sprzedaż opcji będzie wyglądać symetrycznie. Sam jednak fakt, znalezienia się kursu poniżej poziomu wykonania nie przesądza jednak jeszcze o tym, czy inwestor będzie musiał pokryć zobowiązania wobec nabywcy opcji. Aby tak się stało kurs w czasie trwania opcji musi osiągnąć poziom bariery.

Short Put

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *