Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę (barrier knock-up-and-in put options) daje prawo nabywcy sprzedać dany instrument finansowy pod warunkiem, że kurs przed dniem zapadalności wzrośnie do poziomu bariery, która aktywuje opcję waniliową.

Poziom wykonania (W) może być ustawiony tak powyżej jak i poniżej poziomu spot (S), oraz tak poziomu bariery (B). Opcja ta może więc być tak opcją in-the-money jak i out-of-the-money.

  1. W<S<B Opcja ta jest opcją out-of-the-money. Aby jednak dała inwestorowi zarobić kurs przed dniem zapadalności musi wzrosnąć powyżej poziomu bariery i w dniu zapadalności spaść poniżej poziomu wykonania.
  2. S<W<B Poziom wykonania znajduje się powyżej kursu spot, co oznacza, że opcja ta jest opcją in-the-money. Aby inwestor na niej zarobił kurs musi wzrosnąć powyżej poziomu bariery przed dniem zapadalności opcji oraz spaść poniżej poziomu wykonania w dniu zapadalności.
  3. S<B<W Poziom wykonania znajduje się nad poziomem spot, który z kolei znajduje się poniżej poziomu bariery. Aby więc inwestor zarobił na tej transakcji kurs musi wzrosnąć do poziomu bariery, jednak w dniu zapadalności nie może przekroczyć poziomu wykonania.

Profil zysków i strat inwestora, który zdecydował się zakupić opcję up-and-in put wyglądać będzie identycznie jak dla opcji waniliowej put. Sam jednak fakt, że kurs w dniu zapadalności znajdzie się poniżej poziomu wykonania nie jest jednak jeszcze gwarantem zysku inwestora. Wcześniej kurs musi dotknąć poziomu bariery.

Long Put

Profil zysków i strat inwestora wystawiającego opcje barierowe up-and-in put będzie wiec symetrycznym odbiciem powyższego przykładu. W tym przypadku również sam fakt znalezienia się kursu w dniu zapadalności poniżej poziomu wykonania nie musi już być gwarantem tego, że inwestor na danej transakcji straci. Istotne w tym wypadku jest to czy kurs przed dniem zapadalności osiągnął poziom bariery potrzebnej do aktywacji opcji.

Short Put

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *