Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół (barrier knock-down-and-out put options) daje nabywcy prawo do sprzedaży danego instrumenty finansowego po cenie wykonania jeżeli w ciągu trwania opcji poziom bariery nie został osiągnięty. W przeciwieństwie od tradycyjnej waniliowej opcji sprzedaży w tym wypadku maksymalny zysk inwestora jest limitowany odległością pomiędzy ceną wykonania a poziomem bariery. Opcja ta może być opcją in-the-money oraz opcją out-of-the-moeny w zależności od tego, czy kurs spot (S) znajduje się powyżej czy też poniżej kursu wykonania (W).

  1. B<S<W W tym wypadku kurs wykonania jest ustawiony powyżej poziomu spot, co oznacza że opcja ta jest opcją in-the-money. Aby więc inwestor zarobił na danej transkacji kurs w dniu zapadalności musi znaleźć się poniżej poziomu wykonania i w czasie trwania opcji nie może spaść poniżej poziomu poziomu bariery.
  2. B<W<S W tym przypadku kurs spot znajduje się powyżej poziomu wykonania, co oznacza, że opcja ta jest opcją out-of-the-money. Aby inwestor zarobił na danej transakcji kurs musi spaść poniżej poziomu wykonania w dniu zapadalności opcji, jednak w czasie jej trwania nie może spaść poniżej poziomu bariery.

Profil zysków i strat inwestora nabywającego opcję down-and-out put, jest więc limitowany z dwóch stron. Maksymalnym zyskiem jest różnica pomiędzy ceną wykonania a poziomem bariery, pomniejszona o zapłaconą premię opcyjną, natomiast maksymalną stratę stanowi zapłacona premia opcyjna. W przypadku gdyby jednak kurs spadł poniżej poziomu bariery w czasie trwania opcji, inwestor osiąga stratę równą wysokości zapłaconej premii.

Down and out put

Profil inwestora, który wystawił opcję down-and-out put jest symetrycznym odbiciem powyższego obrazka. Maksymalna strata inwestora jest limitowana różnicą pomiędzy ceną wykonania i barierą, pomniejszoną o zysk z premii opcyjnej. Maksymalnym zyskiem jest natomiast premia opcyjna.

short down and out put

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *