Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę (barrier knock-up-and-out put options) daje prawo jej nabywcy do sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania jeżeli w czasie trwania opcji kurs nie osiągnął poziomu bariery, która dezaktywuje taką opcję.

Kurs wykonania (W) tej opcji może być ustawiony tak powyżej jak i poniżej poziomu spot (S) oraz poziomu bariery (B).

  1. W<S<B W tym przypadku kurs wykonania ustawiony jest poniżej kursu spot oraz poziomu bariery. Inwestor kupujący taką opcję oczekuje, że kurs spadnie poniżej poziomu wykonania w dniu wykonania opcji i jednocześnie nie przekroczy poziomu bariery w czasie trwania opcji, ustawionej powyżej poziomu spot. Opcja ta jest opcją out-of-the-money/
  2. S<W<B Kurs wykonania ustawiony jest powyżej kursu spot, co sprawia, że opcja ta jest in-the-money. Inwestor oczekuje, że kurs będzie spadał i jednocześnie nie przekroczy poziomu bariery ustawionej powyżej poziomu wykonania.
  3. S<B<W Wariant ten jest identyczny jak wariant drugi, z tym że kurs bariery ustawiony jest pomiędzy kursem spot oraz kursem wykonania.

Zarówno wariant 1 jak i 2 mają identyczny profil zysku strat jak dla klasycznej waniliowej opcji sprzedaży. Ciekawszy jest wariant 3 gdzie maksymalny zysk inwestora jest nieograniczony, Maksymalna strata jest limitowana zapłaconą premią. W przeciwieństwie jednak do opcji waniliowej, strata inwestora zaczyna maleć nie w momencie spadku poniżej poziomu wykonania, a w momencie spadku poniżej poziomu bariery. Dodatkowo spadek kursu poniżej poziomu bariery w dniu wykonania nie jest jeszcze gwarancją tego, że inwestor osiągnie w danej strategii zysk. Kurs nie może przekroczyć poziomu bariery podczas całego okresu trwania opcji.

Up and out put

Profil zysków i strat inwestora wystawiającego opcją up-and-out put , gdzie ustawienia kursu wykonania, spot i poziomu bariery są takie jak w 3 wariancie, jest \ symetrycznym odbiciem powyższego rysunku. Maksymalna strata jest limitowana spadkiem kursu do 0, wiec można powiedzieć, że jest nieograniczona, natomiast maksymalny zysk jest równy wysokości otrzymanej premii, i wystawca opcji otrzyma go jeżeli kurs w dniu zapadalności będzie powyżej poziomu bariery dezaktywującej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *