Opcje Azjatyckie

Opcje azjatyckie są to opcje, których zysk zależy od kształtowania się ceny na przełomie całego okresu trwania opcji. Różnią się tym od standardowych opcji waniliowych, że ich cena wykonania lub cena referencyjna zostaje zamieniona przez średnią cenę z okresu trwania opcji.

W zależności od tego którą ceną zamieniamy wyróżniamy podział opcji azjatyckich na dwa rodzaje:

Opcje o średniej cenie -Avererage Rate (Price) Options ARO

Opcje o średnim kursie opcyjny (Avarage Strike Options) ASO

Oczywiście tak dla opcji typu ARO oraz ASO wyróżniamy podział na opcję kupna CALL oraz opcję sprzedaży PUT. Profil zysków i strat tych opcji jest identyczny jak dla opcji waniliowych, jednak dużą zaletą opcji azjatyckich jest to, że są one zdecydowanie tańsze od opcji europejskich.

W przypadku pierwszej grupy czyli Average Rate Options, cenę wykonania określa się na początku i porównuje do ceny aktywu z całego okresu trwania opcji. Jeżeli w dniu zapadalności dla opcji CALL średnia cena instrumentu bazowego będzie większa od ceny wykonania to inwestor dostanie wypłatę w wysokości różnicy tych cen pomnożonej przez wolumen transakcji. Jeżeli natomiast średnia cena będzie niższa od ceny wykonania inwestor nie dostanie wypłaty z tytułu opcji.

Dla opcji inwestor dostanie wypłatę z transakcji tylko jeżeli średnia cena instrumentu bazowego z okresu trwania opcji będzie niższa od poziomu wykonania.

Dla opcji CALL Zysk = max (0, AVG – W) x wolumen

Dla opcji PUT Zysk = max (0, W – AVG) x wolumen, gdzie

W – cena wykonania,

AVG – średnia cena z okresu trwania opcji

 

W przypadku opcji typu Average Strike Options cena wykonania obliczana jest na podstawie całego okresu trwania opcji i porównuje się ją do ceny w dniu zapadalności.

W przypadku opcji CALL inwestor zarobi na danej opcji, jeżeli w dniu zapadalności cena będzie większa od średniej ceny z całego okresu trwania opcji. Natomiast w przypadku opcji PUT inwestor zarobi tylko wtedy jeżeli cena w dniu zapadalności będzie niższa od średniej ceny z całego okresu trwania opcji.

Dla opcji CALL Zysk = max ( O , C – AVG) x wolumen

Dla opcji PUT Zysk = max ( AVG – C) x wolumen, gdzie

AVG – średnia cena z okresu trwania opcji

C – cena z dnia wykonania

Azjatyckie opcje dzielimy również ze względu na sposób obliczania średniej. Wyróżniamy opcje geometryczne (geometric) oraz arytmetyczne (arithmetic). Średnie te oblicza się w następujący sposób:

Średnia arytmetyczna =Opcje Azjatyckie

Średnia geometryczna = Opcje azjatyckie, gdzie

Sj – cena instrumentu z j-tego okresu

n – łączna liczba badanych okresów

 

Na rynkach finansowych zdecydowanie częściej spotyka się opcje liczone na podstawie średniej arytmetycznej, gdyż ich struktura jest łatwiejsza dla inwestorów. Lepiej również odpowiadają potrzebom zabezpieczenia ryzyka walutowego w przedsiębiorstwach.

Po za geometrycznymi i arytmetycznymi opcjami azjatyckimi wyróżnia się również opcje elastyczne, które łatwiej można przystosować do wymagań obydwu stron transakcji, gdyż do poszczególnych okresów monitorowania opcji dokłada się wagi, co ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw zabezpieczających transakcje walutowe, których poszczególne wolumeny transakcji nie zawsze są identyczne.

W przypadku opcji azjatyckich, najczęściej okresem wyznaczania średniej jest cały okres trwania opcji, jednak możliwe jest również wyznaczenie tylko poszczególnych dni z trwania opcji, lub tylko poszczególnego okresu. Jeżeli na przykład przedsiębiorstwo zabezpiecza transakcje walutowe, które dokonywane są tylko dwa razy w tygodniu na przykład we wtorek i czwartek to zamiast całego okresu trwania opcji można średnią obliczyć tylko na podstawie wartości z wtorku i czwartku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *