Opcje barierowe

Opcje barierowe różnią się tym od standardowych opcji waniliowych, że mają wbudowaną dodatkową barierę, która może decydować o takich cechach opcji jak poziom wykonania, czy termin wygaśnięcia, a także wysokość premii oraz ryzyko związane z danym instrumentem.

Opcje barierowe podzielić można na dwie podstawowe kategorie, czyli opcje z barierą wyjścia (-out) oraz barierą wejścia ( -in). Opcje z barierą wyjścia są to opcje, które przestają istnieć w momencie w którym kurs w czasie trwania opcji dotknie poziomu bariery. Aż do tego momentu opcje te są zwykłymi opcjami waniliowymi.

Natomiast opcje z barierą wejścia działają odwrotnie, czyli zaczynają działać dopiero jak kurs dotknie wcześniej ustalonej bariery. W tym momencie stają się opcjami waniliowymi.

Kolejny podział opcji barierowych należy dokonać ze względu na poziom bariery, która może być umiejscowiona tak powyżej jak i poniżej kursu spot. Jeżeli bariera umiejscowiona jest powyżej kursu spot, to opcja ta nazywana jest opcją z barierą (wejścia lub wyjścia) w górę (up). W przypadku gdy poziom bariery ustawiony jest poniżej ceny spot taka opcja nazywana jest opcją z barierą (wejścia lub wyjścia w dół).

Tak więc poziom ustawienia bariery definiuje nam jaki ruch musi wykonać kurs instrumentu finansowego aby opcja zaczęła działać lub straciła swoją ważność przed dniem ukończenia trwania opcji.

Na dwóch wyżej wymienionych podziałach, klasyfikacja opcji jednak się nie kończy. Cały czas podziału należy dokonać na opcję kupna (CALL) oraz opcję sprzedaży (PUT).

 

Wyróżniamy więc następujące opcje barierowe:

W terminologii charakteryzującej opcje barierowe, często też rozróżnia się opcje typu knock oraz kick, gdzie opcje typu knock są opcjami, dla których bariera ustawiona jest out-of-the-money, natomiast opcje typu kick to takie gdize bariera ustawiona jest in-the-money.

Jeżeli jednak w nazewnictwie stosujemy już rozdział na CALL i PUT, dodatkowe dzielenie na kick oraz knock nie miałoby już sensu, gdyż samo ustawienia bariery w stosunku do ceny wykonania, mówi już nam czy opcja jest in-the-money, czy też out-of-the-money.

Przy opcjach barierowych warto również zwrócić uwagę na fakt, że samo aktywowanie się opcji nie oznacza już dla nabywcy, że opcja ta przyniesie mu zysk, oraz dla wystawcy, że osiągnie stratę. Po tym jak opcja się aktywuje ostateczny zysk zależy od ceny w dniu zapadalności. Nabywca zarobi wtedy, jeżeli dla opcji call cena w dniu zapadalności będzie wyżej od ceny wykonania, oraz dla opcji PUT, jeżeli cena w dniu zapadalności będzie niżej od ceny wykonania.

Z opcjami barierowymi związane są również pojęcia rabate. Jest to świadczenie pieniężne, wypłacane nabywcy opcji, jeżeli zaistnieją wymagane warunki. Do takich warunków zaliczyć można moment w którym dla opcji wyjścia (knock-out) zostanie osiągnięta bariera oraz dla opcji wejścia (knock-in) bariera ta nie została osiągnięta. Rabate stanowi części zapłaconej premii opcyjnej.

Kolejnym parametrem określającym opcje barierowe jest okres monitorowania, czyli tzw window. Ten dodatkowy parametr określa, kiedy możliwe jest włączenie lub wyłączenie opcji. Window może być ustawione tak na początku, na końcu, jak i w środku trwania opcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *