Opcje Binarne

Opcje binarne (binary lub digital options) są to opcje, w których nabywca dostaje stałą wysokość wypłaty, jeżeli opcja wygasła in-the-money, niezależnie od tego na jakim poziomie znalazła się cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia.

Opcje binarne podobnie jak opcje waniliowe dzielimy na opcje europejskie oraz na opcję amerykańskie (american, one-touch), gdzie w przypadku opcji europejskich wypłata nabywcy zależy wyłącznie od poziomu kursu w dniu wygaśnięcia, natomiast w przypadku opcji amerykańskich wystarczy jednorazowe przekroczenie poziomu wykonania w czasie trwania opcji aby nabywca mógł dostać premię.

Wśród opcji amerykańskich rozróżniamy opcje płatne przy uderzeniu (at hit american option options) oraz opcje płatne przy wygaśnięciu (At expiry american options). Jedyną różnicą w przypadku tych dwóch opcji jest moment wypłaty premii opcyjnej. W pierwszym przypadku następuje ona w momencie kiedy opcja po raz pierwszy stała się opcja in-the-money, natomiast w drugim przypadku nabywca opcji dostaje wypłatę dopiero w momencie wygaśnięcia opcji.

Opcje amerykańskie można podzielić także ze względu na formę wypłatę zysku. Wyróżniamy opcje rozliczane poprzez wypłatę zysku (Cash-or-nothing option) oraz opcje których realizacja następuje poprzez dostarczenie aktywu bazowego (asset-or-nothing option).

Kolejnym elementem który w przypadku opcji binarnych należy poruszyć jest cena opcji. Pokazuje się ją najczęściej jako pay-out-ratio, czyli stosunek wypłaty zysku do zapłaconej premii. Można więc powiedzieć, że im większe prawdopodobieństwo wypłaty opcji tym mniejszy stosunek pay-ou-ratio, który jednak nigdy nie będzie niższy niż 1.

Podstawowym jednak podziałem opcji binarnych jest podział na opcję CALL oraz opcję PUT, czyli opcję pozwalająca zarabiać na wzrostach oraz opcję pozwalająca zarabiać na spadkach. Jednak w odróżnieniu od opcji waniliowych tutaj nabywca opcji nie ma nieograniczonego profilu wypłaty, a jest on limitowany jedynie do wartości premii, pomnożonej przez pay-out-ratio.

Dodatkowo profil wypłaty nabywcy opcji call jest prawie identyczny jak profil wypłaty wystawcy opcji put. Tak samo profil wypłaty nabywcy opcji put, jest prawie identyczny jak profil wypłaty wystawcy opcji call. Jedyną różnicą jest poziom wykonania, gdzie jeżeli cena zamknie się z ceną dokładnie równą cenie wykonania, wtedy wystawca opcji nie ma musi realizować obowiązków związanych z opcją.

obowiązków związanych z opcją.

Opcje binarne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *