Opcje – Podstawy

Opcje są to instrumenty, które dają jej nabywcy prawo do zakupu lub sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie ustalonej w dniu zawarcia kontraktów. Z kolei wystawcę opcji, zobowiązują do zapłacenia nabywcy w dniu wykonania opcji różnicy pomiędzy ceną wykonania i ceną z momentu wygaśnięcia opcji.

Nabywca opcji ma więc możliwość nieograniczonego zysku, a jego maksymalna strata limitowana jest jedynie do premii, którą zapłacił w dniu nabycia opcji. Odwrotna sytuacja występuje u wystawcy opcji, który całe ryzyko związane z transakcją bierze na siebie, w zamian za co otrzymuje premię opcyjną, która jest też zarazem jego maksymalnym zyskiem.

Z opcjami związane jest również pojęcie terminu wykonania, czyli dnia w którym nabywca opcji ma prawo skorzystać ze swojego prawa do zakupu lub sprzedaży. Opcje w których prawo do zakupu lub sprzedaży bazowego instrumentu finansowego przysługuje nabywcy tylko w dniu wykonania nazywa się opcjami europejskimi. Wyróżniamy jednak również opcje amerykańskie różniące się tym, od europejskich, że z zakupionego prawa można skorzystać w dowolnym dniu przed wygaśnięciem opcji.

Definicja ta odzwierciedla działanie najpopularniejszej z dostępnych na rynku opcji, czyli opcji waniliowej. Opcje te są podstawowym elementem zrozumienie którego pozwoli nam również zrozumieć instrumenty o bardziej skomplikowanej strukturze takie jak opcje barierowe, czy opcje binarne, które po za wcześniej ustalonym poziomem wykonania opcji, często też zawierają dodatkowe warunki dotyczące aktywacji lub dezaktywacji opcji przed terminem jej zapadalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *