Opcje ratalne (instalment options)

Opcje ratalne (instalment options) są to opcje, które w swojej konstrukcji są bardzo podobne do opcji waniliowych, z tą jednak różnicą, że nabywca opcji płaci premię w ratach, podczas gdy w przypadku opcji waniliowych premia opcyjna płacona jest w momencie zawieranie transakcji. Raty opcyjne mogą być rozłożone w stałych okresach lub indywidualnie sprecyzowane stronami transakcji. Dodatkowo nabywca opcji w czasie trwania opcji może przestać płaci raty za zakupioną opcję, co spowoduje jej automatyczne wygaśnięcie. Te dwa dodatkowe prawa przysługujące nabywcy opcji powodują, że premia w przypadku opcji ratalnych jest większa od premii w przypadku opcji waniliowych.

Decyzja o tym, czy inwestor powinien zaprzestać płacić raty za premię opcyjną powinna zależeć od bieżącej wyceny opcji waniliowych o tych samych parametrach, a nie od oczekiwań inwestora. Jeżeli suma wszystkich niezapłaconych rat zdyskontowanych na moment wyceny okażę się większa od bieżącej wyceny analogicznej opcji waniliowej oznacza to, że inwestor powinien zaprzestać płacić raty i zakupić daną opcję waniliową (jeżeli jego oczekiwania się nie zmieniły) lub całkowicie wycofać się z transakcji (jeżeli jego oczekiwania się zmieniły)

Jeżeli natomiast zdyskontowana wartość wszystkich niezapłaconych jeszcze rat jest niższa od bieżącej wyceny analogicznej opcji waniliowej inwestor powinien kontynuować płacić raty opcyjne jeżeli jego oczekiwania się nie zmieniły. Jeżeli natomiast oczekiwania inwestora się zmieniły powinien on kontynuować spłatę rat opcyjnych i jednocześnie sprzedać opcję waniliową o takich samym parametrach opcyjnych, zabezpieczając sobie różnice pomiędzy tymi cenami w dniu zapadalności, lub jeżeli jest to możliwe ( i nie przynosi nadmiernych kosztów) powinien zamknąć transakcję poprzez sprzedaż opcji ratalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *