Opcje uwarunkowane (Contingent premium options)

Opcje uwarunkowane (Contingent premium options) są to opcje, które w konstrukcji są podobne do standardowych opcji waniliowych, z tą jednak różnicą, że premia za opcje płacona jest w dniu zapadalności. Dodatkowo płacona ona jest wyłącznie w momencie, kiedy opcja zapada at-the-money lub in-the-money. Jeżeli opcja w dniu wygaśnięcia kontraktu jest out-of-the-money, wtedy inwestor nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z daną strategią.

Zaletą danej struktury jest to, że inwestor nie ponosi żadnych kosztów w momencie nabycia opcji,  i w przypadku ruchu kursu niezgodnego z oczekiwaniami inwestora nie ponosi on żadnych kosztów związanych z daną strategią. Negatywną cechą danej opcji jest jednak jej wysoka cena znacznie przewyższająca standardowe opcje waniliowe, przez co aby inwestor zarobił na danej transakcji opcja ta w dniu wygaśnięcia musi być opcję głęboko in-the-money.

Również profil zysków i strat dla opcji contingent premium znacząco różni się od opcji waniliowych. Dla opcji CALL wyglądać będzie on w następujący sposób:

Contingent premium option call

Jeżeli w dniu zapadalności cena instrumentu bazowego będzie niższa od ceny wykonania wynik inwestora na danej transakcji będzie równy 0. Największą stratę na transakcji inwestor osiągnie w momencie, kiedy cena w dniu zapadalności będzie równa cenie wykonania. Wtedy strata inwestora będzie równa zapłaconej premii. W przypadku wzrostu kursu powyżej poziomu wykonania strata inwestora będzie się stopniowo zmniejszać. Inwestor na danej strategii zacznie zarabiać dopiero w momencie w którym zysk z opcji zrówna się zapłaconej premii. Wzrost ten powinien być znacznie większy od wymaganego wzrostu dla waniliowej opcji CALL.

Dla opcji PUT profil zysków i strat inwestora będzie wyglądać w następujący sposób:

Contingent premium option put

Jak widać z powyższego rysunku w przypadku gdy cena instrumentu bazowego będzie wyższa od ceny wykonania wynik inwestora na danej strategii będzie wynosić 0. Największą stratę inwestor osiągnie w momencie w którym cena w dniu wygaśnięcia kontaktu będzie równa cenie wykonania. W przypadku spadku kursu poniżej ceny wykonania strata inwestora będzie się stopniowo zmniejszać. Inwestor na danej strategii zacznie zarabiać dopiero w momencie w którym zysk z opcji pozwoli odrobić początkowe koszty premii opcyjnej.

Dla opcji uwarunkowanych najczęściej stosuje się nazwę contingent premium option, jednak często spotykane są również inne nazwy takie jak na przykład pay-later option, cash-on-delivery option, COD-option, zero-premium option, when-in-the-money option,).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *