Opcje wyboru

Opcje wyboru (chooser options, preference options, as-you-like-it options, pay-now-choose-later options) są to opcje, których nabywca w momencie zakupu transakcji nie decyduje, czy opcja ta jest opcją zakupu CALL, czy tez opcją sprzedaży PUT. Opcja ta jest więc identyczna jak opcja waniliowa, jednak jej cena jest większa od standardowej opcji, gdyż inwestor może w określonym czasie wybrać, która strategia, na wzrost, czy na spadek może być dla niego bardziej opłacalna.

Po za standardowymi parametrami, charakteryzującym opcję wyboru, czyli poziom wykonania oraz datą zapadalności, które są identyczne tak dla opcji zakupu jak i opcji sprzedaży, w momencie zakupu transakcji określany jest jeszcze okres w którym inwestor powinien podjąć decyzję co do wyboru instrumentu pomiędzy opcją CALL i PUT.

Okres ten ma zasadnicze znaczenie na wycenę premii opcyjnej. Im jest dłuższy w stosunku do czasu trwania opcji tym premia opcyjna jest wyższa. Cena opcji wyboru powinna być nie mniejsza niż cena droższej pomiędzy opcjami CALL i PUT oraz nie droższa niż suma premii dla obydwu opcji. Im krótszy jest okres w którym inwestor może wybrać stronę transakcji tym cena opcji wyboru jest bliższa cenie droższej z opcji, natomiast im dłuższy jest okres tym cena ta zbliża się do sumy obydwu opcji.

Opcja ta jest więc strategią podobną do strategii typu Straddle, z tą jednak różnicą, że w opcji wyboru, inwestor musi wcześniej określić kierunek transakcji. Założenia inwestorów wybierających opcję wyboru oraz strategię typu Straddle są identyczne. Można ją stosować w momencie, w którym oczekiwane są duże zmiany ceny instrumentu bazowego, jednak nie można określić w którym kierunku. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku ważnych publikacji makroekonomicznych.

Wyżej opisana opcja nazywana jest prostą opcją wyboru (simple choose option, standard chooser option, regular chooser option). Występują też złożone opcje wyboru (complex chooser option), które charakteryzują się tym, że poziom wykonania oraz termin zapadalności tak dla opcji kupna jak i dla opcji sprzedaży mogą się różnic od siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *