Opcje z odstępem (Gap Options)

Opcje z odstępem (Gap Options) w swojej konstrukcji podobne są do opcji waniliowych. Różnią się jednak tym, że jeżeli opcja wygasa in-th-money wartość wypłaty modyfikowana jest o tzw. parametr odstępu (gap parameter), który może przyjmować tak wartości dodatnie jak i ujemne.

Profil zysków i strat jest więc dla opcji z odstępem nieciągły, co odróżnia go od opcji waniliowych. Wartość parametru wypłaty ma również zasadnicze znaczenie na wartość premii opcyjnej. Jeżeli jest dodatnia, opcja ta jest droższa od standardowej opcji waniliowej, natomiast jeśli jest ujemna opcja jest tańsza. Im wartość odstępu jest bliższa 0, tym bardziej dana opcja jest podobna do opcji waniliowych.

Profil zysków i strat dla opcji z odstępem wygląda więc w następujący sposób:

Dla parametru odstępu większego od 0 :

Gap Option

Dla paramtru odstępu mniejszego od 0 :

Gap option

Na powyższych rysunkach czerwoną linią zaznaczona została tradycyjna opcja waniliowa, natomiast czarną linią opcja z odstępem. W przypadku opcji o parametrze wypłaty większym od 0, inwestor poniesie większe straty niż w przypadku opcji o parametrze odstępu mniejszym od 0, jeżeli jego oczekiwania się nie spełnią. Inwestor ten jednak osiągnie większe zyski w przypadku gdy opcja w dniu zapadalności będzie opcją in-the-money.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *