Oscylator Chaikina

Oscylator Chaikina oblicza się na podstawie różnicy pomiędzy dwiema średnimi wykładniczymi opartymi na wskaźniku Accumulation/Distribution. Z reguły przyjmuje się średnią 3 i 10 okresową, gdzie od średniej szybkiej odejmuje się średnią wolną.

Ideą tego wskaźnika jest poszukiwanie poziomów wykupienia i wyprzedania, jednak jego znaczącą zaletę w porównaniu do innych oscylatorów takich jak na przykład RSI, czy MACD jest to, że jest on ważony wolumenem, co wynika z natury konstrukcji wskaźnika Accumulation/Distribution.

Najwartościowsze sygnały oscylator Chaikina, generuje wtedy, kiedy cena instrumentu bazowego ustanawia wciąż nowe maksima(minima) cenowe, podczas gdy oscylator nie jest w stanie pokonać swoich ostatnich maksimów (minimów) i zaczyna zawracać. Mówimy wtedy o występowaniu dywergencji, która jest zarazem sygnałem zmiany kierunku trendu.

Oscylator Chaikina można stosować razem z innym narzędziami analizy technicznej. Jedną z popularnych technik jest połączenie go z 90 okresową średnią kroczącą dla bazowego instrumentu. Wtedy jeżeli wartość oscylatora spada poniżej 0, czyli średnia szybsza jest niżej niż średnia wolna, a dodatkowo cena instrumentu bazowego znajduje się poniżej 90-okresowej średniej kroczącej, to taką sytuacje można uznać za sygnał sprzedaży.

Analogicznie jeżeli wartość oscylatora rośnie powyżej 0, a cena znajduje się powyżej 90-średniej kroczącej, to wtedy powstaje sygnał kupna.

Wzór:

CHO = EMA(A/D, 3) – EMA (A/D, 10)

Oscylator Chaikina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *