Partial Contingent Premium Option

Kolejnym przykładem opcji uwarunkowanych są opcje typu partial contingent premium option oraz reverse partial contingent premium option, które różnią się tym od opcji uwarunkowanych oraz odwrotnie uwarunkowanych, że nabywca opcji płaci cześć premii w momencie nabycia opcji, natomiast pozostałą część premii dopłaca lub jest mu ona zwracana w dniu zapadalności, w zależności od tego czy opcja wygasła out-of-the-money, at-the-money, czy in-the-money.

Dla opcji częściowo uwarunkowanej (partial contingent premium option) inwestor zobowiązuje się dopłacić pozostałą część premii, jeżeli opcja ta wygasła at-the-money, lub in-the-money. Jeżeli natomiast opcja ta wygasła out-of-the-money, premia ta jest mu zwracana.

Dla opcji odwrotnie częściowo uwarunkowanej (partial reverse contingent premium option) inwestor zobowiązuje się dopłacić pozostała część premii w momencie w którym opcja ta wygasła out-of-the-money. Natomiast początkowa część premii jest mu zwraca jeżeli opcja wygasła in-the-money lub at-the-money.

Profil zysków i strat dla opcji częściowo uwarunkowanych, będzie wyglądał identycznie jak dla opcji uwarunkowanych, z tą jednak różnicą, że opcje te będą nieznacznie tańsze od opcji uwarunkowanych, jednak cały czas droższe od opcji waniliowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *