Participating Forward

Strategia typu participating forward pozwala zabezpieczyć inwestorowi (przedsiębiorcy) kurs instrumentu bazowego przed spadkiem lub wzrostem oraz jednoczenie uczestniczyć w części ruchu przeciwnego w przypadku jeśli jego oczekiwania dotyczące kursu się nie spełnią.

Strategia ta pozwala zarabiać tak na wzrostach jak i na spadkach. Może być więc wykorzystywana tak przez inwestorów spekulacyjnych jak i przedsiębiorstwa, które chcą zabezpieczyć sobie korzystny kurs walutowy.

Strategia ta polega na jednoczesnym zakupie opcji CALL lub PUT oraz sprzedaży opcji przeciwnej o (jeśli kupiony był CALL to sprzedajemy opcję PUT) o mniejszym wolumenie. Najczęściej poziomy wykonania dopiera się tak aby strategia była zerokosztowa, co z kolei powoduje, że opcja kupowana jest najczęściej opcją out-of-the-money, natomiast opcja sprzedawana opcją typu in-th-money.

Odwrotność stosunku wolumenu opcji kupionej oraz sprzedanej nazywana jest stopniem partycypacji. Jeżeli więc wolumen opcji kupionej jest dwukrotnie większy od opcji sprzedanej to stopień partycypacji wynosi 50%, co oznacza, że w przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia, inwestor będzie uczestniczyć w 50% ruchu przeciwnego.

Przykład – Oczekiwane wzrosty

Importer postanawia zabezpieczyć się przed wzrostem kursu USDPLN, jednak chciałby uczestniczyć również w korzystnych zmianach kursowych w przypadku spadku kursu. Przy kursie 2,07 zabezpiecza sobie kurs wymiany na poziomie 2,15 ze stopniem partycypacji 50%, co oznacza, że każdy spadek kursu o 2 gr. będzie zniżał kurs jego zakupu o 1 gr.

Transakcję tą dokonuje poprzez zakup opcji CALL z kursem wykonania 2,15 i terminem zapadalności 6 miesięcy. Wolumen transakcji jest równy jego planowanym zakupom. Jednocześnie sprzedaje opcję PUT, również z terminem półrocznym i kursem wykonania 2,15, jednak wolumen transakcji jest dwukrotnie niższy. Opcja CALL kosztuje inwestora 0,45PLN za 1 USD, natomiast z  opcji PUT inwestor dostaje 0,90PLN za 1 USD. Dwukrotnie większy wolumen dla opcji CALL sprawia, że transakcja ta jest dla inwestora zerokosztowa.

Participating Forward

W strategii tej inwestor będzie zarabiać jeżeli w dniu zapadalności kurs USDPLN ukształtuje się powyżej kursu 2,15 i będzie zarabiać proporcjonalnie do wzrostu. W przypadku kursu poniżej 2,15 inwestor będzie musiał zapłacić różnicę, jednak dla wolumenu o połowę mniejszego.

Jeżeli więc wolumen transakcji dla opcji CALL wynosiłby 1 milion USD, zysk/strata inwestora wyglądałaby następująco:

Kurs w dniu zapadalnosci Kurs rzeczywisty transkacji Zysk/Strata
1.9500 2.05 -100000
2.0000 2.075 -75000
2.0500 2.1 -50000
2.1000 2.125 -25000
2.1500 2.15 0
2.2000 2.15 50000
2.2500 2.15 100000
2.3000 2.15 150000
2.3500 2.15 200000
2.4000 2.15 250000

Wzrost kursu o 1 gr. powyżej 2,15 przynosi zysk inwestorowi w wysokości 10 000 PLN, natomiast spadek poniżej 2,15 przynosi inwestorowi stratę w wysokości 5 000 PLN.

 

Powyższy przykład przedstawiał sytuację inwestora, który oczekiwał wzrostu kursu( ewentualnie zabezpieczał się przed wzrostem kursu). W przypadku gdy nasze oczekiwania są odwrotne, i spodziewamy się spadku kursu możemy jednocześnie kupić opcję PUT oraz wystawić opcję CALL o niższym wolumenie, dobierając tak poziom wykonania aby cena była zerokosztowa.

Participating Forward

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *