Podstawy Analizy Technicznej

Analiza techniczna polega na próbie przewidzenia tego co będzie się działo w przyszłości, analizując historyczne kształtowanie się cen. Bazuje na kilku podstawowych przesłankach. Jednym z nich jest stwierdzenie, że obecna cena już dyskontuje przyszłość, czyli pewne wydarzenia, które dopiero będą miały miejsce są już dawno przewidziane przez uczestników rynku. Tak więc z punktu widzenia analizy technicznej, nie ma sensu analizować zachowań gospodarki, gdyż dużo łatwiej jest przyjrzeć się wykresom i na ich podstawie próbować przewiedzieć przyszłość.

Kolejnym ważnym założeniem analizy technicznej jest stwierdzenie, że ceny podlegają trendom. Dlatego umiejętność szybkiego odnalezienia trendu pozwala nam odpowiednio wcześnie podłączyć się pod główny ruch. Założenie to bazuje na prostych przesłankach, że zawsze kontynuacja trendu jest bardziej prawdopodobna niż jego odwrócenie.

Według analizy technicznej pewne sytuacje na rynku się powtarzają, co skutkuje powstawaniem na wykresach często powtarzających się formacji. Zasada ta wynika z faktu, że uczestniczy rynku w pewnych sytuacjach reagują w powtarzalny się sposób, dlatego umiejętność wczesnego odnalezienia pewnej formacji, pozwala przewidzieć, jak może zachować się rynek w kolejnym okresie.

Analiza Trendu

Analiza trendu jest jednym z najważniejszych narzędzi analitycznych i jednym z najprostszych zarazem. Trend pokazuje nam w którym kierunku podążała cena danego instrumentu.

Jedna z podstawowych zasad analizy technicznej mówi, że zawsze należy grać z trendem, gdyż prawdopodobieństwo, że ruch będzie kontynuowany jest dużo wyższe niż prawdopodobieństwo, że sytuacja się odwróci.

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje trendów:

      1. Trend wzrostowy
      2. Trend malejący
      3. Trend boczny

Rodzaje Trendów

 

Trend wzrostowy wyznaczany jest przez coraz wyższe dołki, formujące linię wsparcia, natomiast trend spadkowy przez coraz niższe szczyty formujące linię oporu.

Szukając, więc odpowiedniego momentu do dokonania zakupu lub sprzedaży warto na początku poszukać obecnie panującego trendu, a następnie zastanowić się, w jakiej fazie obecnie się znajdujemy. Jeżeli więc gramy na wzrosty, warto poczekać aż wykres cenowy, znajdzie się blisko linii wsparcia i tam dopiero dokonać zakupu, ustawiając jednocześnie zlecenie obronne poniżej linii wsparcia w przypadku przełamania linii trendu wzrostowego.

Jeżeli gramy na spadki warto poczekać aż wykres cenowy zbliży się do linii oporu i tam dokonać transakcji sprzedaży, ustawiając jednocześnie zlecenie obronne powyżej linii oporu.

Przebicie linii trendu jest również dobrym sygnałem transakcyjnym. Podczas trendu wzrostowego, spadek ceny poniżej linii wsparcia jest dobrym sygnałem sprzedaży, natomiast podczas trendu spadkowego wzrost ceny powyżej linii oporu jest dobrym sygnałem zakupu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *