Rate of Change (ROC)

Rate of Change (ROC) pokazuje nam procentową zmianę ceny badanego instrument w stosunku do ceny, jaka obserwowaliśmy n sesji wcześniej. Wartości dodatnie sugerują, że dany instrument porusza się w trendzie wzrostowym natomiast wartość ujemne, że w trendzie spadkowym.

Wzór:

Rate of Change (ROC)

Interpretacji sygnałów generowanych przez ten wskaźnik powstało wiele, gdzie do najpopularniejszych należy przecięcie się wskaźnika ROC z poziomem 0. Jeżeli 0 zostaje przecięte od góry, a ROC zaczyna przybierać wartości ujemne, wygenerowany zostaje sygnał sprzedaży. Przecięcie ROC 0 od dołu generuje natomiast sygnał kupna.

Tego typu interpretacja generuje jednak wiele fałszywych sygnałów, więc najlepiej stosować ją jako potwierdzenie sygnałów wygenerowanych przez inne narzędzia analizy technicznej.

ROC jest również przydatnym narzędziem w poszukiwaniu dywergencji. Jeżeli wykres cenowy ustanawia co raz wyższe nowe szczyty, a szczyty te nie są potwierdzone przez coraz wyższe szczyty na wskaźniku ROC, może być to oznaką, że siła trendu wzrostowego spada lub nawet, że może nastąpić korekta spadkowa lub zmiana trendu.

Jeżeli natomiast coraz niższe dołki nie mają swojego potwierdzenia w coraz niższych dołkach obserwowanych na wskaźniku, można uznać, że trend spadkowy traci na sile lub nawet może nastąpić jego odwrócenie.

Wskaźnik ten można również używać w celu poszukiwania poziomów wykupienia/wyprzedania, gdzie przyjmuje się, ze poziomy wykupienia i wyprzedania nie powinny zajmować więcej niż 10% przedziału wahań wskaźnika. Przebicie od góry poziomu wyprzedania jest zarazem sygnałem sprzedaży, natomiast przebicie od dołu poziomu wykupienia jest również sygnałem wykupienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *