Risk Reversal

Strategia typu risk reversal (korytarz) polega na jednoczesnym zakupie i sprzedaży dwóch opcji na ten sam instrument bazowy z różnym cenami wykonania i tym samym dniem zapadalności. Poziomy wykonania najczęściej dopiera się tak aby strategia była zerokosztowa i zysk z wystawionej opcji pokrywał koszty opcji zakupionej. Wyróżniamy strategię typu risk reversal nakierowaną na wzrost jak i na spadek.

Jeżeli oczekujemy silnych wzrostów instrumentu bazowego to kupujemy jednocześnie opcję CALL z ceną wykonania powyżej bieżącej ceny oraz wystawiamy opcję PUT z ceną wykonania poniżej bieżącej ceny. Jeżeli w dniu zapadalności cena znajdzie się powyżej poziomy wykonania dla opcji CALL inwestor zarobi różnicę pomiędzy tymi cenami. Jeżeli cena znajdzie się w przedziale pomiędzy poziomami wykonania dla opcji CALL i dla opcji PUT wtedy inwestor ani nie zarobi ani nie straci na danej strategii. Dopiero spadek poniżej poziomu wykonania dla opcji PUT przyniesie inwestorowi spadek.

Jeżeli natomiast oczekujemy silnych spadków instrumentu bazowego to jednocześnie kupujemy opcję PUT z ceną wykonania niższą od bieżącej ceny oraz sprzedajemy opcję CALL z ceną wykonania wyższą od bieżącej ceny. Inwestor na danej strategii zarobi tylko wtedy, jeżeli cena instrumentu bazowego w dniu zapadalności znajdzie się poniżej poziomu wykonania dla opcji PUT. Jeżeli natomiast cena znajdzie się w przedziale pomiędzy poziomami wykonania dla opcji PUT i CALL dany inwestor wyjdzie w danej strategii na zero. Stratę osiągnie natomiast wtedy jeżeli w dniu zapadalności kurs wzrośnie powyżej poziomu wykonania dla opcji CALL.

 

Przykład I – Oczekiwane spadki

Inwestor oczekuje dalszego silnego spadku kursu USDPLN w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Obecny kurs spot wynosi 2,05. Postanawia wiec zakupić opcję PUT z ceną wykonania 2,01 i terminem zapadalności 3 miesiące. Cena takiej opcji wynosi 0,0220 PLN za 1 USD . Aby jednak strategia ta była zerokosztowa inwestor jednocześnie wystawia opcję CALL z poziomem wykonania 2,10 i trzymiesięcznym terminem wykonania. Opcja taka przynosi inwestorowi premię w wysokości 0,0220 PLN za 1 USD.

Risk Reversal Put

Jak widać na powyższym rysunku inwestor zacznie zarabiać dopiero kiedy kurs USDPLN spadnie poniżej 2,01. W przedziale 2,01 – 2,10 inwestor nie zarobi, ale tez i nie straci na transakcji. Dopiero wzrost powyżej 2,10 zacznie przynosić inwestorowi stratę na transakcji.

Przykład II Oczekiwane wzrosty

Inwestor oczekuje, ze spadki na giełdach w Stanach powoli dobiegają końca i w przeciągu najbliższych kilku miesięcy nastąpi poważne odbicie na indeksie Dow Jones. Postanawia więc zastosować strategie typu risk reversal z terminem zapadalności 5 miesięcy. Przy bieżącej cenie 11580 postanawia wiec kupić opcję CALL z cena wykonania 12500 oraz jednocześnie sprzedać opcje PUT z poziomem wykonania 10600. Opcja CALL kosztuje go 216, natomiast za opcję PUT o takim samym nominale dostaje również 216. Strategia ta jest więc zerokosztowa.

Risk Reversal

Jak widać na powyższym rysunku inwestor zacznie zarabiać na danej transakcji dopiero w momencie kiedy cena instrumentu w dniu zapadalności przekroczy poziom 12500. W przedziale 10600 – 12500 inwestor na danej strategii będzie miał wynik zerowy, natomiast jeżeli kurs w dniu zapadalności spadnie poniżej 10600 inwestor zacznie tracić na transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *