Rodzaje Wykresów

Ten sam wykres cenowy może być przedstawiony na wiele sposobów i pokazywać odpowiednio więcej lub mniej informacji. Najpopularniejsze sposoby przedstawiania wykresów to linie, przedstawiające tylko poziomy ceny zamknięcia z danego okresu czasowego.

Dla wielu jednak tak prosty system przedstawiania wykresów nie jest wystarczający, gdyż nie pokazuje tego co działo się z wykresem cenowym, na przestrzeni całego okresu, czyli minimum i maksimum cenowych. Informacje te możemy poznać między innymi dzięki wykresom świecowym oraz dzięki wykresom słupkowym.

Innym sposobem przedstawiania ceny są wykresy punktowo-symboliczne oraz kagi, które różnią się tym od wykresów liniowych, świecowych, czy słupkowych, że nie przedstawiają zmian czasu, a większą uwagę skupiają na samych zmianach cen.

Wraz z różnym sposobem odzwierciedlania wykresów, różnią się również techniki ich analizowania, a co za tym idzie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestor patrzący na wykresy liniowe, może nie zauważyć niektórych formacji, charakterystycznych dla wykresów świecowych podczas gdy inwestor stosujący techniki oparte na japońskich świecach może nie zauważyć sygnałów generowanych przez formacje związane z techniką kag czy też formacji wykresów punktowo symbolicznych

Kagi

Jest to kolejna japońska technika rysowania wykresów. Nie jest jednak już tak popularna jak wykresy świecowe. W konstrukcji podobna jest do wykresu punktowo-symbolicznego, gdyż nie uwzględnia wartości czasowej.

Aby stworzyć wykres najpierw ustalić należy tzw. wartość odwrócenia, czyli minimalną wartość po pokonaniu, której wykres zmienia kierunek ze wzrostowego na spadkowy i odwrotnie. Wykres składa się z linii wzrostowych oraz spadkowych, gdzie najczęściej linie wzrostowe są pogrubione, a linie spadkowe są cieńsze.

Rozpoczynamy od zaznaczenia punktu, w którym obecnie znajduje się rynek a następnie ciągniemy grubą linię wzrostową (jang), jeżeli cena rośnie, lub cienką linię spadkową (jin) jeżeli cena spada. Jeżeli zaczęliśmy od wzrostów, linia ta jest powiększana za każdym razem, gdy cena powiększa ostatnie maksimum. Linia ta rośnie aż do momentu, w którym rynek odwraca się o wartość przekraczającą tzw. wartość odwrócenia. Rysujemy wtedy oddzielająca linię poziomom, a następnie linię spadkową, która jednak cały czas jest pogrubiona aż do momentu przekroczenia minimum z poprzedniej linii. W momencie pokonaniu minimum gruba linia przechodzi w cienką, a sytuacja ta przez wielu inwestorów stosujących ten rodzaj wykresów uznawana jest  za sygnał sprzedaży.

Cienka linia spadkowa rysowana jest aż do momentu, w którym rynek wzrośnie o wartość przekraczającą wartość odwrócenia, wtedy rysujemy poziomą linię oddzielającą a następnie po niej cienką linię wzrostową, która aby stała się gruba musi przekroczyć maksimum z poprzedniej linii. Wtedy tez generowany jest sygnał zakupu.

Kagi

Stosując kagi, można stosować większość z podstawowych założeń analizy technicznej i wiele formacji, które stosuje się z powodzeniem razem z wykresami liniowymi. Kagi dodatkową tworzą własne unikalne formacje i generują sygnały, które w innym sposobie tworzenia wykresu mogłyby nie zostać zauważone.

Wykresy Liniowe

Wykresy liniowe pokazują wyłącznie poziom zamknięcie, bez pokazania, jaka była minimalna i maksymalna cena w danym dniu oraz jaki był poziom otwarcia. Wykresy te, chociaż nie przedstawiają mniejszą liczbę informacje od wykresów świecowych, często dla wielu inwestorów są klarowniejsze, gdyż dla wielu to właśnie cena zamknięcia jest najlepszym przedstawicielem zmian rynkowych.

Analizując jednak sytuację rynkową tylko na podstawie wykresów liniowych pominąć można wiele informacji, istotnych z punktu widzenia podejmowania decyzji, takich chociażby jak zmienność cenowa w danym dniu. Nie widać również czy poszczególne dni miały formę dystrybucji ( cena zamknięcia niższa od otwarcia) czy akumulacji (cena zamknięcia wyższa od otwarcia).

Wykres Liniowy

Wykresy Punktowo-Symboliczne

Wykres Punktowo-Symboliczny

Wykresy te, chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieczytelne są jedną ciekawszych technik analizy wykresu. Składają się X oraz O, gdzie X przedstawia wzrosty, natomiast O odzwierciedla spadki o odpowiednią wcześniej ustaloną wielkość.

Technika ta ma wiele zalet w porównaniu do wykresów słupkowych czy świeczkowych, ponieważ pozwala wyeliminować krótkotrwałe oraz nieznaczące ruchy, które mogą sprawiać, że wykres może wydawać się nieczytelny. Dodatkowo eliminują czynnik czasu, gdyż pozioma oś nie ma stałej wielkości zmian, a zależy od kształtowania się cen.

Aby zbudować wykres punktowo-symboliczny należy najpierw określić kilka elementów. Pierwszą z nich jest wielkość ruch, który uznajemy za istotny. Jest to tak zwana wielkość kratki. W trendzie wzrostowym, aby został uformowany nowy X, cena musi się wzrosnąć, co najmniej o wielkość kratki do góry. W trendzie spadkowym cena musi natomiast spaść o wielkość kratki, aby na wykresie pojawił się nowe O.

Kolejnym ważnym elementem jest wielkość Odwrócenia, czyli minimalna zmiana ceny, po której trend zmienia się ze wzrostowego na spadkowy lub ze spadkowego na wzrostowy. Najczęściej przyjmuje się, że wartość odwrócenia jest 3-krotnie większa od wartości kratki.

W przypadku wykresów punktowo-symbolicznych nie jesteśmy w stanie określić czasu trwania danej kolumny. Może ona zarówno reprezentować dzień jak i miesiąc. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna podczas silnych trendów, gdzie przy trendach wzrostowych bez większej korekty tworzą się jedynie pionowe X, natomiast przy silnych trendach spadkowych pionowe O. Możliwa jest również sytuacja, że przez bardzo długi okres podczas trendów horyzontalnych o wąskim przedziale wahań nie wytworzy się żaden nowy znak na wykresie.

Analiza wykresów punktowo symbolicznych jest prawie identyczna jak dla wykresów słupkowych, liniowych, czy też świecowych, gdyż taka samą na wykresie widoczne są istotne poziomy wsparcia, oporu oraz podstawowe formacje.

Wykresy Słupkowe

Przez bardzo długi okres jeden z popularniejszych sposobów analizowanie kształtowania się ceny. Wykres ten przedstawia pionowa kreskę, wyznaczającą zakres cenowy od minimum do maksimum cenowego. Po prawej stronie zaznaczona jest również prostopadła kreska przedstawiająca cenę zamknięcia. Czasami też przedstawia się cenę otwarcia jako lewą kreskę.

wykres bar

Wykres Świecowy

Analiza wykresów świecowych bazuje na doświadczeniach japońskich inwestorów, którzy już od wielu wieków podpierali się tą techniką próbując przewidzieć, co będzie się działo na rynkach finansowych.

Zaletą wykresów świecowych w porównaniu do wykresów liniowych jest większa liczba informacji, które nam wykresy te przekazują. Po za poziomami zamknięcia, wiemy również jak kurs danego instrumentu się kształtował w danym okresie czasowym.

Wykresy świecowe często też dają nam dużo wcześniej sygnały odwrócenia, czy tez kontynuacji trendu, niż wykresy liniowe.

Według zwolenników wykresów świecowych jedna świeca lub ich kombinacja jest w stanie pokazać psychologię uczestników rynku, stosunek popytu i podaży oraz ich siłę”

Budowa wykresów świecowych

 Przyjrzyjmy się, więc na początku jak buduje się wykresy świeczkowe. Podstawową ich częścią jest korpus, który pokazuje jak kształtowała się cena od otwarcia do zamknięcia. Czarny kolor świecy oznacza, że cena otwarcia była wyższa od ceny zamknięcia. Biały korpus oznacza, że cena otwarcia była niższa od ceny zamknięcia. Nad oraz poniżej korpusu widoczne są wypustki, które wskazują nam ekstrema cenowe, podczas badanego okresu. Wypustki te są nazywane cieniami.

Wykres świecowy

Wykresy świecowe sporządzać można dla dowolnego przedziału czasowego. Jeżeli weźmiemy wykresy 60 minutowe to będziemy widzieć ceny otwarcia, zamknięcia, najwyższy i najniższy poziom w danej godzinie. Jeżeli używać będziemy wykresów świecowych dla okresu tygodniowego to poznamy poziom otwarcia, zamknięcia oraz ekstrema cenowe od poniedziałku do piątku.

Zaletą wykresów świecowych w porównaniu do wykresów liniowych jest większa liczba informacji, które nam wykresy te przekazują. Poza poziomami zamknięcia, wiemy również jak kurs danego instrumentu się kształtował w danym okresie czasowym.Wykresy świecowe często też dają nam dużo wcześniej sygnały odwrócenia, czy tez kontynuacji trendu, niż wykresy liniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *