RSI

RSI opracowany został przez J. Welles Wildera i jest jednym z najpopularniejszych oscylatorów stosowanych obecnie wśród narzędzi analizy technicznej. Najczęściej używany jest do poszukiwania poziomów wykupienia i wyprzedania danego instrumentu oraz przewidywania punktów zwrotnych.

Wskaźnik ten waha się w przedziale od 0 do 100, gdzie niższe wyniki charakterystyczne są dla spadków, natomiast wysokie dla wzrostów. Przyjmuje się, ze rynek można uznać za wyprzedany gdy wskaźnik spada poniżej 20-30, natomiast za wykupiony gdy przekracza 70-80.

Twórca wskaźnika Wilder za kluczowe poziomy uznał 30 i 70, gdzie przebicie przez wskaźnik od dołu poziomu 30 uznać można było za sygnał kupna natomiast przebicie od góry 70 za sygnał sprzedaży.

Wskaźnik ten służy również do poszukiwania dywergencji, będącej sygnałem zmiany trendu, lub nadchodzącej korekty. Za każdym razem, gdy kierunek trendu obserwowanego na wykresie cenowym różni się od trendu obserwowanego na wskaźniku, może być to sygnałem zmiany kierunku głównego indeksu.

Sposób liczenia:

Aby obliczyć wskaźnik RSI należy w pierwszej kolejności wyznaczyć wartości sesji wzrostowych  (U – Up) oraz spadkowych (D – Down). Jeżeli Zamknięcie dla badanej sesji jest wyższe od zamknięcia z poprzedniej sesji wtedy:

U = Dzisiejsze  Zamknięcie – Wczorajsze Zamknięcie

D = 0

Jeżeli natomiast dzisiejsza sesja zamknęła się na niższym poziomie od wczorajszego zamknięcia, wtedy

U = 0

D = Wczorajsze Zamknięcie – Dzisiejsze Zamknięcie

Z powyższego wzoru wynika, że tak U jak i D nigdy nie przyjmą wartości poniżej 0 a w ciągu jednej sesji tylko jeden ze wskaźników może mieć wartość dodatnią.

Znając U i D stosuje się ich wygładzenie najczęściej za pomocą wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Najczęściej stosuje się okres 14 dniowy. Średnie te stosuje się w celu obliczenia wskaźnika RS (Relative Strength) według wzoru:

Wzór RS

gdzie N – liczba badanych sesji

Znając RS możemy obliczyć RSI według wzoru:

RSI

Alternatywną formą liczenia RS, jest zastosowanie zmodyfikowanych formuł liczenia przeciętnego wzrostu i spadku, gdzie:

Przeciętny wzrost = [poprzedni przeciętny wzrost x (n-1) + ostatni wzrost] /n

Przeciętny spadek = [poprzedni przeciętny spadek x (n-1) + ostatni spadek] /n

RS

Taki sposób liczenia RS eliminuje ryzyko, że w mianowniku pojawi się wartość 0, nie zmieniając przy tym znacząco wartości wskaźnika RSI.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *