Straddle

Long Straddle

Jedną z najpopularniejszych strategii inwestycyjnych jest granie na wysoką zmienność, polegające na jednoczesnym zakupie opcji CALL oraz opcji PUT z tym samym poziomem wykonania oraz z tym samym dniem zapadalności. Inwestor nabywający tego typu strategie liczy na to, że na rynku pojawi się duży ruch cenowy. Kierunek ruchu nie jest już tak znaczący.

Zmiany te muszą być jednak na tyle duże aby w dniu zapadalności zysk z wykonania opcji CALL lub opcji PUT, był w stanie pokryć początkowe premie, które inwestor zapłacił za tego typu opcje.

Przykład

Inwestor oczekuje dużej zmienności na indeksie WIG20. Postanawia kupić jednocześnie opcje CALL oraz opcję PUT z poziomem wykonania równym cenie rynkowej. Wig20 w tym dniu kształtuje się w okolicach 3600. Termin zapadalności inwestor ustala na 1 tydzień. Cena opcji CALL kształtuje się w okolicach 50 punktów, natomiast cena opcji PUT w okolicach 60 punktów. Łączny koszt transakcyjny wynosi więc 110 punktów.

Dla inwestora, który zdecydował się na tego typu transakcje, oznacza to, że aby zaczął na strategii tej zarabiać, cena w dniu zapadalności musi znaleźć się w odległości co najmniej 110 punktów od poziomu wykonania, czyli 3600 PLN. Próg opłacalności w przypadku spadków wynosi więc (3600 – 110) czyli 3490 punktów. W przypadku wzrostów próg opłacalności wynosi (3600 + 110) czyli 3710.

Long Straddle

Dla inwestora jest więc tym lepiej, im dalej kurs znajdzie się w dniu zapadalności od ceny wykonania. Maksymalny zysk jest nieograniczony, natomiast maksymalna strata jest limitowana poziomem zapłaconej premii, gdzie największa strata zostanie osiągnięta gdy kurs zamknięcia ukształtuje się na poziomie wykonania.

Short Straddle

Strategia ta jest przeznaczona dla inwestora, który nie oczekuje znaczących zmian cen instrumentu bazowego. Polega na jednoczesnej sprzedaży opcji Call oraz opcji PUT z taką samą ceną wykonania oraz tym samym terminem zapadalności.

Potencjalny zysk inwestora jest limitowany wyłącznie do wysokości premii opcyjnych, natomiast strata może być nieograniczona.

Przykład

Inwestor oczekuje, ze kurs ropy przez najbliższy tydzień będzie kształtował się na niezmienionym poziomie 95 USD za baryłkę. Decyduje się więc na jednoczesny wystawienie opcji CALL oraz opcji PUT po cenie 95 USD za baryłkę z terminem zapadalność 7 dni. Za obydwie opcje dostaje premie opcyjne. Za opcję CALL 1,50 USD, natomiast za opcję PUT 1,70 USD. Inwestor dostaje więc 3,20 USD.

Aby jednak strategia ta przyniosła inwestorowi zysk, kurs ropy w dniu zapadalności nie może odbiegać o więcej niż 3,20 USD od poziomu wykonania, czyli nie może spaść poniżej 91,80 USD oraz nie może przekroczyć poziomu 98,20 USD.

Short straddle

Zysk inwestora będzie tym większy im bliżej cena w dniu zapadalności ukształtuje się poziomu wykonania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *