Strangle

Long Strangle

Strategia typu long strangle przeznaczona jest dla inwestorów oczekujących dużej zmienności rynkowej. W założeniach inwestycyjnych i budowie strategia ta podobna jest do strategii typu long straddle z tą jednak różnicą, że poziomy wykonania dla obydwu zakupionych opcji, ustalane są na różnych poziomach.

Inwestor kupuje jednocześnie opcje CALL oraz opcję PUT, gdzie ceny wykonania są odpowiednio powyżej bieżącej ceny dla opcji CALL oraz poniżej ceny bieżącej dla opcji PUT. Obie opcje są więc opcjami out-of-the-money, dzięki czemu ich cena jest niższa niż w przypadku opcji at-the-money, które najczęściej używa się w strategii typu straddle.

Aby jednak strategia ta zaczęła przynosić zyski zmiany cenowe muszą być większe niż w przypadku strategii typu straddle.

Przykład:

Inwestor oczekuje dużej zmienności na indeksie WIG20, który w danym dniu kształtuje się w okolicach 3600. Postanawia kupić jednocześnie opcje CALL z poziomem wykonania 3700 oraz opcję PUT z poziomem wykonania 3500. Termin zapadalności inwestor ustala na 1 tydzień. Cena opcji CALL kształtuje się w okolicach 35 punktów, natomiast cena opcji PUT w okolicach 40 punktów. Łączny koszt transakcyjny wynosi więc 75 punktów.

Dla inwestora, który zdecydował się na tego typu transakcje, oznacza to, że aby zaczął na strategii tej zarabiać, cena w dniu zapadalności musi znaleźć się w odległości co najmniej 75 punktów od poziomów wykonania, czyli musiałaby spaść poniżej 3425, lub wzrosnąć powyżej 3775.

Long Strangle

Potencjalne zyski inwestora dla tej strategii są nieograniczone, podczas gdy maksymalna strata wyniesie 75 punktów, gdy indeks ukształtuje się w przedziale 3500 – 3700. Jeżeli w dniu zapadalności kurs Wig20 ukształtuje się poniżej 3500 lub powyżej 3700, inwestor skorzysta z prawa do sprzedaży lub zakupu, jednak dopiero spadek poniżej 3425 lub wzrost powyżej 3775 pozwoli inwestorowi odrobić początkowe straty związane z kosztami premii opcyjnych.

Short Strangle

Strategia ta przeznaczona jest dla inwestorów, którzy oczekują niskiej zmienności na rynku, jednak dopuszczają większy przedział wahań niż inwestorzy, którzy zdecydowali się na strategię typu straddle. Strategia ta polega na jednoczesnym wystawieniu opcji CALL powyżej bieżącej ceny rynkowej oraz opcji PUT poniżej bieżącej ceny rynkowe. Obie opcje są opcjami typu out-of-the-money, dlatego też premie, które inwestor z nich uzyska będą niższe niż w przypadku opcji At-the-money, charakterystycznych dla strategii typu straddle.

Przykład:

Inwestor oczekuje, że kurs ropy przez najbliższy tydzień czasu będzie kształtował się na stabilnym poziomie, istotnie nie odbiegającym od bieżącej ceny rynkowej, która kształtuje się w okolicach 95 USD za baryłkę. Dopuszcza jednak pewien przedział wahań.

Decyduje się więc na wystawienie opcji CALL z poziomem wykonania 97 USD za baryłkę oraz opcji PUT z poziomem wykonania 93 USD za baryłkę. Za opcję CALL dostaje 1,10 USD, natomiast za opcję PUT 1,20 USD. Jego łączny początkowy zysk wynosi więc 2,30 USD.

Aby jednak strategia ta przyniosła inwestorowi ostateczny zysk w dniu wykonania poziom kurs nie może zmienić się o więcej niż 2,30 w stosunku do poziomów wykonania, czyli nie może spaść poniżej 90,70 USD za baryłkę, oraz nie może wzrosnąć powyżej 99,30 USD za baryłkę.

Short Strangle

Inwestor osiągnie największy zysk, jeżeli w dniu zapadalności kurs ukształtuje się w przedziale 93 – 97 USD za baryłkę. Po przekroczeniu tych poziomów strategia ta będzie cały czas opłacalna aż do momentu w którym kurs ropy w dniu zapadalności spadnie poniżej 90,70 lub wzrośnie powyżej 97,30. Potencjalne straty inwestora w tego typu strategii są nieograniczone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *