Archiwa tagu: akcje nowej emisji

Akcje na GPW

Są to najpopularniejsze instrumenty finansowe notowany na większości giełd na całym świecie i zarazem instrumenty, które są z nią najbardziej kojarzone. Codziennie miliony inwestorów obraca bilionami akcji, które zmieniają swoich właścicieli. Zacznijmy jednak od początku.

Czym właściwie są akcje?

Są to papiery wartościowe potwierdzające prawo własności danej spółki. Kupując akcje stajemy się więc jej współwłaścicielem proporcjonalnie do ilości wszystkich akcji, jakie dana spółka posiada. Oznacza to także, że mamy prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Inwestorów oraz głosowania i podejmowania ważnych decyzji wpływających na losy spółki. Aby jednak realnie wpływać na losy spółki nasz udział musi być istotny w skali wszystkich akcji, jakie dana spółka posiada.

Akcje dają nam też prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach spółki, jeżeli dywidenda taka jest wypłacana. Spółki jednak nie mają takiego obowiązku i wygenerowany zysk mogą zostawić w spółce na dalsze potrzeby rozwojowe. Czytaj dalej

Prawa Poboru

Czym są prawa poboru?

Prawa poboru są to instrumenty finansowe przeznaczone dla obecnych akcjonariuszy spółki, które dają im prawo do zakupu akcji nowych emisji po określonej cenie. Dzięki prawom poboru osoby posiadające akcje danej spółki mogą zachować dotychczasowy procentowy stan posiadania w danej spółce jeżeli zdecydują się nabyć akcje nowej emisji.

Jak to wygląda w praktyce?

Prawa poboru na rachunku inwestora pojawiają się nieodpłatnie jeżeli tylko inwestor posiadał w dniu ustalenia praw poboru akcje danej spółki, czyli musiał zakupić je przynajmniej 3 dni wcześniej. Po dniu ustalenia praw poboru akcje spółki są pomniejszone o teoretyczną wartość praw poboru. Prawa poboru są notowane na GPW podobnie jak i same akcje. Czytaj dalej