Tag: akcje nowej emisji

Akcje na GPW

Są to najpopularniejsze instrumenty finansowe notowany na większości giełd na całym świecie i zarazem instrumenty, które są z nią najbardziej kojarzone. Codziennie miliony inwestorów obraca bilionami akcji, które zmieniają swoich właścicieli. Zacznijmy jednak od początku. Czym właściwie są akcje? Są to papiery wartościowe potwierdzające prawo własności danej spółki. Kupując...

Prawa Poboru

Czym są prawa poboru? Prawa poboru są to instrumenty finansowe przeznaczone dla obecnych akcjonariuszy spółki, które dają im prawo do zakupu akcji nowych emisji po określonej cenie. Dzięki prawom poboru osoby posiadające akcje danej spółki mogą zachować dotychczasowy procentowy stan posiadania w danej spółce jeżeli zdecydują się nabyć akcje...