Archiwa tagu: analiza techniczna

Zig Zag

Wskaźnik Zig Zag nie ma żadnej wartości prognostycznych. Służy raczej jako filtr wykresów, usuwając z niego mało istotne ruchy, mniejsze od wcześniej ustalonego poziomu odwrócenia.

Ustalany jest w procentach i może być porównywany tak do poziomów zamknięcia jak i do lokalnych maksimów i minimów w trakcje badanego okresu. Polega na rysowaniu linii wykresu zgodnej z trendem aż do momentu, kiedy zmiana cen w ruchu przeciwnym będzie większa niż wartość odwrócenia. Czytaj dalej

Wstęgi Bollingera

Wskaźnik Wstęgi Bollingera opracowany został przez Johna Bollingera w latach 80-tych. Za jego pomocą bada się zmienność danego instrumentu i na jej podstawie pozwala przewidzieć, gdzie mogą zostać ustanowione nowe szczyty, a gdzie nowe dołki.

Jego konstrukcja polega na przeprowadzeniu na wykresie 3 krzywych, gdzie linia środkowa stanowi średnią krocząca danego instrumentu. Z reguły przyjmuje się okres 20-dniowy. Czytaj dalej

RSI

RSI opracowany został przez J. Welles Wildera i jest jednym z najpopularniejszych oscylatorów stosowanych obecnie wśród narzędzi analizy technicznej. Najczęściej używany jest do poszukiwania poziomów wykupienia i wyprzedania danego instrumentu oraz przewidywania punktów zwrotnych.

Wskaźnik ten waha się w przedziale od 0 do 100, gdzie niższe wyniki charakterystyczne są dla spadków, natomiast wysokie dla wzrostów. Przyjmuje się, ze rynek można uznać za wyprzedany gdy wskaźnik spada poniżej 20-30, natomiast za wykupiony gdy przekracza 70-80. Czytaj dalej

Oscylator Stochastyczny

Wskaźnik ten zaproponowany został przez George C. Lane w latach 50-tych. Jego główna funkcja polega na tym, że pokazuje poziom dzisiejszego zamknięcia w stosunku do najniższego i najwyższego punktu z badanego okresu. Wskaźnik ten porusza się w przedziale od 0 do 100. Przy silnych trendach wzrostowych wartość wskaźnika przybierać będzie wysokie wartości, gdyż dana sesji z reguły zamyka się w pobliżu szczytów z badanego okresu. Mówimy wtedy o fazie akumulacji. Fazę dystrybucji obserwujemy natomiast wtedy, gdy wskaźnik przybiera niskie wartości, a zamknięcia sesji z reguły znajdują się w okolicach najniższego punktu z badanego okresu. Czytaj dalej

Oscylator Chaikina

Oscylator Chaikina oblicza się na podstawie różnicy pomiędzy dwiema średnimi wykładniczymi opartymi na wskaźniku Accumulation/Distribution. Z reguły przyjmuje się średnią 3 i 10 okresową, gdzie od średniej szybkiej odejmuje się średnią wolną.

Ideą tego wskaźnika jest poszukiwanie poziomów wykupienia i wyprzedania, jednak jego znaczącą zaletę w porównaniu do innych oscylatorów takich jak na przykład RSI, czy MACD jest to, że jest on ważony wolumenem, co wynika z natury konstrukcji wskaźnika Accumulation/Distribution. Czytaj dalej

MACD

MACD opracowany został przez Gerarda Apela i jest jednym z najpopularniejszych a zarazem najprostszych wskaźników analizy technicznej. Jego budowa polega na różnicy pomiędzy dwiema średnimi wykładniczymi szybką i wolną. W obliczeniach najczęściej używana jest średnią 12 okresowa jako szybka i 26 okresowa jako wolna, jednak dobór średnich może być dowolny w zależności od potrzeb analizy. Czytaj dalej

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index został opracowany przez Donalda Lamberta w celu poszukiwania punktów zwrotnych na rynkach towarowych, jednak z takim samym sukcesem może być stosowany również na innych rynkach takich jak rynki akcji czy tez obligacji. Podstawowym założeniem wskaźnika jest to, ze ceny każdego instrumentu poruszają się w cyklach, gdzie nowe szczyty i nowe minima pojawią się cyklicznie, a okres cyklu możemy oszacować. Lambert do obliczania wskaźnika sugerował brać 1/3 okresu cyklu. I tak jeżeli cykl na danym instrumencie trwa 90 dni, to najlepsze efekty wskaźnik przynosi, jeżeli obliczamy go dla przedziału 30 dniowego. Czytaj dalej

Average True Range

Average True Range zaproponowany został przez J. Welles Wilder. Jego celem jest pokazanie jaka była zmienność danego instrumentu oraz jakiś średnich ruchów dziennych możemy oczekiwać w ciągu badanego okresu.

Aby go obliczyć najpierw należy wyznaczyć True Range, czyli przedział wahań w badanym okresie czasowym z uwzględnieniem ewentualnych luk cenowych, jeżeli takie się uformowały. Czytaj dalej

Average Directional Index (ADI)

Average Directional Index opracowany został przez J. Welles Wildera w celu sprawdzenia czy wybrany instrument porusza się w trendzie, czy też znajduje się w ruchu boczny. Wskaźnik ten nie odpowiada natomiast na pytanie czy trend jest wzrostowy czy też spadkowy.

ADX najczęściej służy jako dodatkowe źródło informacji i pozwala w dalszych analizach wybrać ten wskaźnik, który lepiej sprawdza się podczas wyraźnych trendów lub ten wskaźnik, który jest właściwszy dla trendów bocznych. Czytaj dalej