Tag: analiza techniczna

Zig Zag

Wskaźnik Zig Zag nie ma żadnej wartości prognostycznych. Służy raczej jako filtr wykresów, usuwając z niego mało istotne ruchy, mniejsze od wcześniej ustalonego poziomu odwrócenia. Ustalany jest w procentach i może być porównywany tak do poziomów zamknięcia jak i do lokalnych maksimów i minimów w trakcje badanego okresu. Polega na...

Wstęgi Bollingera

Wskaźnik Wstęgi Bollingera opracowany został przez Johna Bollingera w latach 80-tych. Za jego pomocą bada się zmienność danego instrumentu i na jej podstawie pozwala przewidzieć, gdzie mogą zostać ustanowione nowe szczyty, a gdzie nowe dołki. Jego konstrukcja polega na przeprowadzeniu na wykresie 3 krzywych, gdzie linia środkowa stanowi średnią krocząca...

Rate of Change (ROC)

Rate of Change (ROC) pokazuje nam procentową zmianę ceny badanego instrument w stosunku do ceny, jaka obserwowaliśmy n sesji wcześniej. Wartości dodatnie sugerują, że dany instrument porusza się w trendzie wzrostowym natomiast wartość ujemne, że w trendzie spadkowym....

RSI

RSI opracowany został przez J. Welles Wildera i jest jednym z najpopularniejszych oscylatorów stosowanych obecnie wśród narzędzi analizy technicznej. Najczęściej używany jest do poszukiwania poziomów wykupienia i wyprzedania danego instrumentu oraz przewidywania punktów zwrotnych. Wskaźnik ten waha się w przedziale od 0 do 100, gdzie niższe wyniki charakterystyczne są...

Oscylator Stochastyczny

Wskaźnik ten zaproponowany został przez George C. Lane w latach 50-tych. Jego główna funkcja polega na tym, że pokazuje poziom dzisiejszego zamknięcia w stosunku do najniższego i najwyższego punktu z badanego okresu. Wskaźnik ten porusza się w przedziale od 0 do 100. Przy silnych trendach wzrostowych wartość wskaźnika przybierać...

Oscylator Chaikina

Oscylator Chaikina oblicza się na podstawie różnicy pomiędzy dwiema średnimi wykładniczymi opartymi na wskaźniku Accumulation/Distribution. Z reguły przyjmuje się średnią 3 i 10 okresową, gdzie od średniej szybkiej odejmuje się średnią wolną. Ideą tego wskaźnika jest poszukiwanie poziomów wykupienia i wyprzedania, jednak jego znaczącą zaletę w porównaniu do innych...

MACD

MACD opracowany został przez Gerarda Apela i jest jednym z najpopularniejszych a zarazem najprostszych wskaźników analizy technicznej. Jego budowa polega na różnicy pomiędzy dwiema średnimi wykładniczymi szybką i wolną. W obliczeniach najczęściej używana jest średnią 12 okresowa jako szybka i 26 okresowa jako wolna, jednak dobór średnich może być...

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index został opracowany przez Donalda Lamberta w celu poszukiwania punktów zwrotnych na rynkach towarowych, jednak z takim samym sukcesem może być stosowany również na innych rynkach takich jak rynki akcji czy tez obligacji. Podstawowym założeniem wskaźnika jest to, ze ceny każdego instrumentu poruszają się w cyklach, gdzie nowe...

Average True Range

Average True Range zaproponowany został przez J. Welles Wilder. Jego celem jest pokazanie jaka była zmienność danego instrumentu oraz jakiś średnich ruchów dziennych możemy oczekiwać w ciągu badanego okresu. Aby go obliczyć najpierw należy wyznaczyć True Range, czyli przedział wahań w badanym okresie czasowym z uwzględnieniem ewentualnych luk cenowych, jeżeli...

Average Directional Index (ADI)

Average Directional Index opracowany został przez J. Welles Wildera w celu sprawdzenia czy wybrany instrument porusza się w trendzie, czy też znajduje się w ruchu boczny. Wskaźnik ten nie odpowiada natomiast na pytanie czy trend jest wzrostowy czy też spadkowy. ADX najczęściej służy jako dodatkowe źródło informacji i pozwala...