Archiwa tagu: certyfikaty dyskontowe

certyfikaty dyskontowe Profil zysków i strat

Certyfikaty dyskontowe

Certyfikaty dyskontowe polegają na tym, że nabywamy instrument bazowy po niższej od rynkowej cenie. Jednocześnie ustalany jest poziom maksymalny (cap) określający ile w najlepszym wypadku na danym instrumencie zarobimy. Wzrost ceny instrumentu bazowego powyżej poziomu capa już nie przynosi nam żadnych korzyści.

W dniu zapadalności emitent wykupuje certyfikat po cenie instrumentu bazowego z dnia zapadalności, jednak nie większej niż wartość określona jako cap.

Poziom capa ma znaczenie również dla wartości dyskonta. Im wyższa cena capa ponad cenę w dniu emisji tym mniejsze dyskonto. Wynika to z faktu, że skoro uczestniczymy w większej części ruchu wzrostowego to nasz początkowy bonus jest mniejszy. Czytaj dalej