Archiwa tagu: GPW

Kontrakty terminowe na WIBOR

Jeżeli jesteś nowym w świecie kontraktów przeczytaj najpierw mój artykuł o kontraktach indeksowych, gdzie tłumaczę wszystkie podstawowe pojęcia związane z rynkiem kontraktów terminowych.

W tym artykule omawiam czym są kontrakty na stopę procentową WIBOR i wychodzą z założenia, że podstawowe definicje są Ci już znane.

Czym jest WIBOR?

Skrót WIBOR pochodzi od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to stopa po której największe banki w Polsce mogą udzielać sobie nawzajem kredytów. Innymi słowy jest to międzybankowa (interbank) stopa kredytowa (offered rate).

Ustalana jest na podstawie wartości podawanych przez banki codziennie o godzinie 11:00. Uwzględniane są jedynie stawki publikowane przez największe banki w Polsce i do obliczenia WIBORu najbardziej skrajne wartości są odrzucane.

Jeżeli ktoś z Was chciałby dokładniej przestudiować zasady wyliczania WIBORu to zapraszam na stronę Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, które to odpowiedzialne jest za wyliczenie stawek WIBOR. (link do regulaminu Fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID). Czytaj dalej

kontrakty walutowe

Kontrakty walutowe notowane na GPW

Jeżeli rynek kontraktów terminowych jest dla Ciebie nowością i dopiero stawiasz na nim pierwsze kroki przeczytaj najpierw mój artykuł o kontraktach terminowych na indeksy giełdowe, gdzie tłumaczę podstawowe zagadnienia związane z kontraktami.

Tam wyjaśniam czym są kontrakty, jak działa dźwignia, czym jest baza, LOP itd. W tym artykule przyjmuje, że te pojęcia są Ci już znane.

Kontrakty walutowe – Geneza

Na Giełdzie Papierów Wartościowych kontrakty walutowe są prawie tak stare jak kontrakty na indeksy giełdowe. Pierwsze notowania odbyły się we wrześniu 1998 roku. Na początku były to kontrakty na notowania USDPLN. Rok później wprowadzono EURPLN. Na ostatni kontrakt – CHFPLN, trzeba było czekać aż do 2008 roku, czyli momentu kiedy kryzys na rynkach akcyjnych rozkręcił się już na dobre a posiadacze kredytów we frankach nagle mieli 2 razy więcej do spłaty niż w momencie w którym zaciągali kredyt. Czytaj dalej

Notowania ciągłe, jednolite i harmonogram sesji na GPW

Instrumenty dostępne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowana są od poniedziałku do piątku w dwóch systemach: notowaniach ciągłych oraz notowaniach jednolitych.

Podstawowym systemem są notowania ciągłe i w tym trybie dostępna jest większość instrumentów finansowych oraz instrumenty pochodne. Notowania jednolite przeznaczone są dla małych spółek o niskiej płynności oraz dla spółek wpisanych przez Zarząd Giełdy na listę Alertów

Podstawowa różnica polega na tym, że w przypadku notowań ciągłych cena ustalana jest na bieżąco i zmienia się w trakcie całej sesji giełdowej. Każde nowe zlecenie może przesunąć ją w dół lub w górę. Notowania ciągłe trwają przez cały dzień, chyba że z jakiegoś powodu dla danego papieru ogłoszone jest równoważenie. Czytaj dalej

Catalyst Obligacje

Obligacje notowane na Catalyst

Definicja

Obligacje są to instrumenty dłużne przy pomocy których przedsiębiorstwo (emitent) zaciąga dług u obligatariusza czyli nabywcy obligacji. Obligacje różnią się tym od akcji, że nabywca obligacji  nie staje się właścicielem danego przedsiębiorstwa a jedynie nabywa prawa do otrzymywania odsetek (kuponów) od pożyczonego kapitału. Z drugiej strony przedsiębiorstwo, które decyduje się na taką właśnie formę pozyskania kapitału nie oddaje kontroli nad spółką.

Obligacja jest to więc forma pożyczki w której obie strony ustalają jaka będzie kwota zwrotu, data oraz jak udzielający pożyczki będzie otrzymywał korzyści z danej obligacji. Czytaj dalej