Archiwa tagu: opcje barierowe

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę (barrier knock-up-and-out put options) daje prawo jej nabywcy do sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania jeżeli w czasie trwania opcji kurs nie osiągnął poziomu bariery, która dezaktywuje taką opcję.

Kurs wykonania (W) tej opcji może być ustawiony tak powyżej jak i poniżej poziomu spot (S) oraz poziomu bariery (B). Czytaj dalej

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę (barrier knock-up-and-in put options) daje prawo nabywcy sprzedać dany instrument finansowy pod warunkiem, że kurs przed dniem zapadalności wzrośnie do poziomu bariery, która aktywuje opcję waniliową.

Poziom wykonania (W) może być ustawiony tak powyżej jak i poniżej poziomu spot (S), oraz tak poziomu bariery (B). Opcja ta może więc być tak opcją in-the-money jak i out-of-the-money. Czytaj dalej

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół (barrier knock-down-and-out put options) daje nabywcy prawo do sprzedaży danego instrumenty finansowego po cenie wykonania jeżeli w ciągu trwania opcji poziom bariery nie został osiągnięty. W przeciwieństwie od tradycyjnej waniliowej opcji sprzedaży w tym wypadku maksymalny zysk inwestora jest limitowany odległością pomiędzy ceną wykonania a poziomem bariery. Opcja ta może być opcją in-the-money oraz opcją out-of-the-moeny w zależności od tego, czy kurs spot (S) znajduje się powyżej czy też poniżej kursu wykonania (W). Czytaj dalej

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół (barrier knock-down-and-in put options) daje nabywcy prawo sprzedaży danego instrumentu finansowego po kursie wykonania jeżeli do dnia zapadalności kurs spadnie poniżej poziomu bariery aktywującego daną opcją.

Kurs wykonania (W) może być ustawiony tak poniżej jak i powyżej kursu spot (S), jednak zawsze powyżej poziomu bariery (B) Czytaj dalej

Opcja kupna z barierą wyjścia w dół

Opcja kupna z barierą wyjścia w dół (barrier knock-down-and-out call options) jest to opcja która daje prawo nabywcy opcji kupić instrument finansowy po cenie wykonania jeżeli w czasie trwania opcji kurs ani razu nie spadł poniżej poziomu bariery. Przekroczenie poziomu bariery, który jest ustawiona poniżej ceny spot automatycznie dezaktywuje opcję. Czytaj dalej

Opcja kupna z barierą wyjścia w górę

Opcja kupna z barierą wyjścia (barrier knock-up-and-out call options) jest to opcja, która daje prawo nabywcy kupić dany instrument finansowy po cenie wykonania, jeżeli w czasie trwania opcji kurs ani razu nie przekroczył poziomu bariery. Przekroczenie poziomu bariery, która w tym wypadku ustawiona jest powyżej ceny spot oraz powyżej ceny wykonania automatycznie dezaktywuje opcję. Czytaj dalej

Opcja kupna z barierą wejścia w dół

Inwestor który kupuje opcję kupna z barierą wejścia w dół (barrier knock-down-and-in call options), oczekuje, że kurs danego instrumentu powinien spaść przynajmniej do poziomu bariery. Wtedy dana opcja staje się zwykłą opcją waniliową CALL. Samo aktywowanie się opcji nie oznacza, jednak że dany inwestor już na danej opcji zarobi, gdyż cały czas istotny jest poziom wykonania opcji, powyżej którego kurs danego instrumentu finansowego musi się znaleźć w dniu zapadalności. Czytaj dalej

Opcja kupna z barierą wejścia w górę

Inwestor który kupuje opcję kupna z barierą wejścia w górę (barrier knock-up-and-in call options), oczekuje, że kurs danego instrumentu powinien wzrosnąć do poziomu przynajmniej przekraczającego poziom bariery. Wtedy dana opcja staje się zwykłą opcją waniliową CALL. Samo aktywowanie się opcji nie oznacza, jednak że dany inwestor już na danej opcji zarobi, gdyż cały czas istotny jest poziom wykonania opcji, powyżej którego kurs danego instrumentu finansowego musi się znaleźć w dniu zapadalności.

Poziom wykonania (W) ustawić można tak powyżej poziomu bariery (B) jak i poniżej poziomu bariery. Również można go ustawić na dowolnym poziomie w stosunku do do ceny spot (S) z dnia zawarcia transakcji opcyjnej. Czytaj dalej

Opcje barierowe

Opcje barierowe różnią się tym od standardowych opcji waniliowych, że mają wbudowaną dodatkową barierę, która może decydować o takich cechach opcji jak poziom wykonania, czy termin wygaśnięcia, a także wysokość premii oraz ryzyko związane z danym instrumentem.

Opcje barierowe podzielić można na dwie podstawowe kategorie, czyli opcje z barierą wyjścia (-out) oraz barierą wejścia ( -in). Opcje z barierą wyjścia są to opcje, które przestają istnieć w momencie w którym kurs w czasie trwania opcji dotknie poziomu bariery. Aż do tego momentu opcje te są zwykłymi opcjami waniliowymi. Czytaj dalej