Tag: opcje barierowe

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę (barrier knock-up-and-out put options) daje prawo jej nabywcy do sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania jeżeli w czasie trwania opcji kurs nie osiągnął poziomu bariery, która dezaktywuje taką opcję. Kurs wykonania (W) tej opcji może być ustawiony tak powyżej jak i...

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę (barrier knock-up-and-in put options) daje prawo nabywcy sprzedać dany instrument finansowy pod warunkiem, że kurs przed dniem zapadalności wzrośnie do poziomu bariery, która aktywuje opcję waniliową. Poziom wykonania (W) może być ustawiony tak powyżej jak i poniżej poziomu spot (S), oraz tak poziomu...

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół (barrier knock-down-and-out put options) daje nabywcy prawo do sprzedaży danego instrumenty finansowego po cenie wykonania jeżeli w ciągu trwania opcji poziom bariery nie został osiągnięty. W przeciwieństwie od tradycyjnej waniliowej opcji sprzedaży w tym wypadku maksymalny zysk inwestora jest limitowany odległością pomiędzy ceną...

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół (barrier knock-down-and-in put options) daje nabywcy prawo sprzedaży danego instrumentu finansowego po kursie wykonania jeżeli do dnia zapadalności kurs spadnie poniżej poziomu bariery aktywującego daną opcją. Kurs wykonania (W) może być ustawiony tak poniżej jak i powyżej kursu spot (S), jednak zawsze powyżej...

Opcja kupna z barierą wyjścia w dół

Opcja kupna z barierą wyjścia w dół (barrier knock-down-and-out call options) jest to opcja która daje prawo nabywcy opcji kupić instrument finansowy po cenie wykonania jeżeli w czasie trwania opcji kurs ani razu nie spadł poniżej poziomu bariery. Przekroczenie poziomu bariery, który jest ustawiona poniżej ceny spot automatycznie dezaktywuje...

Opcja kupna z barierą wyjścia w górę

Opcja kupna z barierą wyjścia (barrier knock-up-and-out call options) jest to opcja, która daje prawo nabywcy kupić dany instrument finansowy po cenie wykonania, jeżeli w czasie trwania opcji kurs ani razu nie przekroczył poziomu bariery. Przekroczenie poziomu bariery, która w tym wypadku ustawiona jest powyżej ceny spot oraz powyżej...

Opcja kupna z barierą wejścia w dół

Inwestor który kupuje opcję kupna z barierą wejścia w dół (barrier knock-down-and-in call options), oczekuje, że kurs danego instrumentu powinien spaść przynajmniej do poziomu bariery. Wtedy dana opcja staje się zwykłą opcją waniliową CALL. Samo aktywowanie się opcji nie oznacza, jednak że dany inwestor już na danej opcji zarobi,...

Opcja kupna z barierą wejścia w górę

Inwestor który kupuje opcję kupna z barierą wejścia w górę (barrier knock-up-and-in call options), oczekuje, że kurs danego instrumentu powinien wzrosnąć do poziomu przynajmniej przekraczającego poziom bariery. Wtedy dana opcja staje się zwykłą opcją waniliową CALL. Samo aktywowanie się opcji nie oznacza, jednak że dany inwestor już na danej...

Opcje barierowe

Opcje barierowe różnią się tym od standardowych opcji waniliowych, że mają wbudowaną dodatkową barierę, która może decydować o takich cechach opcji jak poziom wykonania, czy termin wygaśnięcia, a także wysokość premii oraz ryzyko związane z danym instrumentem. Opcje barierowe podzielić można na dwie podstawowe kategorie, czyli opcje z barierą...