Tag: opcje uwarunkowane

Partial Contingent Premium Option

Kolejnym przykładem opcji uwarunkowanych są opcje typu partial contingent premium option oraz reverse partial contingent premium option, które różnią się tym od opcji uwarunkowanych oraz odwrotnie uwarunkowanych, że nabywca opcji płaci cześć premii w momencie nabycia opcji, natomiast pozostałą część premii dopłaca lub jest mu ona zwracana w dniu...

Opcje uwarunkowane (Contingent premium options)

Opcje uwarunkowane (Contingent premium options) są to opcje, które w konstrukcji są podobne do standardowych opcji waniliowych, z tą jednak różnicą, że premia za opcje płacona jest w dniu zapadalności. Dodatkowo płacona ona jest wyłącznie w momencie, kiedy opcja zapada at-the-money lub in-the-money. Jeżeli opcja w dniu wygaśnięcia kontraktu...

Opcje uwarunkowane premią

Opcje o uwarunkowanej premii są to opcje, których w konstrukcji znacząco przypominają opcje waniliowe, jednak różnią się od nich momentem zapłaty premii opcyjnej. Dodatkowo jeżeli zaistnieją wymagane warunki nabywca opcji może całkowicie nie płacić premii opcyjnej....