Archiwa tagu: PDA

Prawa Poboru

Czym są prawa poboru?

Prawa poboru są to instrumenty finansowe przeznaczone dla obecnych akcjonariuszy spółki, które dają im prawo do zakupu akcji nowych emisji po określonej cenie. Dzięki prawom poboru osoby posiadające akcje danej spółki mogą zachować dotychczasowy procentowy stan posiadania w danej spółce jeżeli zdecydują się nabyć akcje nowej emisji.

Jak to wygląda w praktyce?

Prawa poboru na rachunku inwestora pojawiają się nieodpłatnie jeżeli tylko inwestor posiadał w dniu ustalenia praw poboru akcje danej spółki, czyli musiał zakupić je przynajmniej 3 dni wcześniej. Po dniu ustalenia praw poboru akcje spółki są pomniejszone o teoretyczną wartość praw poboru. Prawa poboru są notowane na GPW podobnie jak i same akcje. Czytaj dalej