Tag: strategie opcyjne

Participating Forward

Strategia typu participating forward pozwala zabezpieczyć inwestorowi (przedsiębiorcy) kurs instrumentu bazowego przed spadkiem lub wzrostem oraz jednoczenie uczestniczyć w części ruchu przeciwnego w przypadku jeśli jego oczekiwania dotyczące kursu się nie spełnią. Strategia ta pozwala zarabiać tak na wzrostach jak i na spadkach. Może być więc wykorzystywana tak przez...

Risk Reversal

Strategia typu risk reversal (korytarz) polega na jednoczesnym zakupie i sprzedaży dwóch opcji na ten sam instrument bazowy z różnym cenami wykonania i tym samym dniem zapadalności. Poziomy wykonania najczęściej dopiera się tak aby strategia była zerokosztowa i zysk z wystawionej opcji pokrywał koszty opcji zakupionej. Wyróżniamy strategię typu...

Bull Call Ratio

Strategia bull call ratio podobna w budowie jest do strategii typu bull call spread i również przeznaczona jest dla inwestorów, którzy oczekują delikatnych wzrostów ceny instrumentu bazowego, jednak jednocześnie zakładają wysokie ryzyko spadku. Inwestor decydując się na taką strategię kupuje opcję call z ceną równa (At-the-money) lub niższą od...

Bear Put Ratio

Strategia typu Bear Put Ratio przeznaczona jest dla inwestorów, którzy oczekują limitowanych spadków instrumentu bazowego, jednak zakładają również duże ryzyko wzrostu ceny. Polega na zakupie opcji sprzedaży PUT z ceną równą (At-the-money) lub wyższą (in-the-money) od bieżącej ceny rynkowej i równoczesne wystawienie większej ilości opcji sprzedaży PUT z ceną...

Bear Put Spread

Strategia Bear Put Spread przeznaczona jest dla inwestorów, którzy oczekują limitowanego spadku instrumentu bazowego. Polega na jednoczesnym wystawieniu oraz zakupie opcji PUT. Poziom wykonania opcji kupionej ustawiany jest na wyższym poziomie od poziomu wykonania opcji sprzedanej, dzięki czemu część kosztów, które inwestor zapłacił za kupioną opcję zostaje mu zwrócone...

Bull Call Spread

Strategia ta przeznaczona jest dla inwestorów, którzy oczekują lekkich wzrostów instrumentu bazowego. Polega na jednoczesnym zakupie oraz wystawieniu opcji CALL. Poziom wykonania dla zakupionej opcji CALL ustawiany jest na niższym poziomie od poziomu wykonania dla opcji wystawionej, dzięki czemu cześć kosztów, które inwestor zapłacił za opcję zostaje mu zwrócone...

Strangle

Long Strangle Strategia typu long strangle przeznaczona jest dla inwestorów oczekujących dużej zmienności rynkowej. W założeniach inwestycyjnych i budowie strategia ta podobna jest do strategii typu long straddle z tą jednak różnicą, że poziomy wykonania dla obydwu zakupionych opcji, ustalane są na różnych poziomach. Inwestor kupuje jednocześnie opcje CALL...

Straddle

Long Straddle Jedną z najpopularniejszych strategii inwestycyjnych jest granie na wysoką zmienność, polegające na jednoczesnym zakupie opcji CALL oraz opcji PUT z tym samym poziomem wykonania oraz z tym samym dniem zapadalności. Inwestor nabywający tego typu strategie liczy na to, że na rynku pojawi się duży ruch cenowy. Kierunek...

Strategie opcyjne

Najprostszą strategią opcyjną jest zajęcie długiej lub krótkiej pozycji na opcji call lub put. Na tym możliwości się jednak nie kończą, a wręcz przeciwnie. Dzięki możliwości składania ze sobą różnych opcji, tak call jak i put inwestor może lepiej dopasować swoje oczekiwania do sytuacji rynkowej i osiągnąć wyższą stopę...